Krhić je za mnoge haluga, ali zapravo je on hrana. Lišće krhića je bogato vitamini i minerali. Krhić se trga prlje nego procvate. A cvijete si pak moremo peći. Najt će­mo krhić svagdir, i ništ ne tribamo platiti za njega. Morebit je ugodnije kupiti glavicu salate nego zapuditi se na vrt i pobirati ga za salatu. Ali veli­ka razlika je u tom, ča smo sami ubrali na vlašćem vrtu i ča smo kupili. Jasno je da će­mo si krhić nabrati da­leko od ceste. Liš­­će krhića je manje gorko dokle kr­hić ni­je pro­cvao. Prepo­ru­č­ljivo je da lišće krhi­ća oko dvi ure dugo nama­čemo u mliku, da bi izgubilo gorko­ću. Ako znamda još niste nikada kušali krhić, kad m­i­slite da je haluga ili krma za zece, dajte sebi i njemu priliku, da se upoznate. Mo­rebit će vam se račiti salata od krhića.

Salata od krhića

za 4 peršone

250 g lišća mladoga krhića
ca. 3 dl mlika
4 tvrdo kuhana jaja
4 rotkvice
12 malih paradajzov

marinada:
4 velike žlice bučevoga ulja
2 velike žlice balzamskoga     octa
zgnjavljenoga česna po ukusu
mala žlica senfa
soli
papra

Kategorije