Košulje nosite tako kot jite svaki dan kruh. Ali to ne zna­či da istovrimeno znate, ka­ko se košulja pravo nosi. Velik broj muži košulje naime kri­vo nosi. Zač to znamo? Kad je košulja okolo pasa i okolo trbuha jako nabrana, je to znak, da ste si ju krivo zatak­nuli u hlače. Najvažnija je kod košulje veličina, ka odgo ­vara vašoj mjeri.

Mora se paziti da su gumbice/kovčice ra­v­ne s linijom šlica na hla­ča. Prik gumbic do šli­ca mora biti ravna lini­ja. Perfekt­no je košulja obličena, kad okolo pa­sa nije ni nabrana, a ni nahera s perspektive šlica. Nabore ćete odstraniti tako, da ćete višak štofa oko­lo ku­kov potegnuti prema doli i načinjiti jedan jedini, širji nabor, koga ćete na strani čvrsto držati pri oblačenju hlač, a pak zataknuti nutar, da na trbuhu ne bi bilo na­brano.

Ali nije svenek potribno, kušulju zatakivati u hla­če. Koč ju muž zn­a­mda kani nositi ležerno. Uz džinse se optimalno nosi button-down košulja vani, a prik ko­šulje po želji ležeran sako. Košulja, ku nosite vani, neka obavezno dosiže do sredine zadnjice. Sve drugo je ta­bu. Ali čim starji su muži i čim čvršći, tim manje im se šika ov look.

Kategorije