Piše Matthias Wagner, član
Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov

6. februara o. lj. je bio konac roka Saveznoga kancelar­st­va za molbe za subvencije iz lonca/sredstav za narodne grupe. Savjet za narodnu gr­u­pu gradišćanskih Hrvatov se nekad cijelo ljeto ne sastaje (što je škoda, jer bi imali do­sta za koordinirati i se dogo­voriti), ali jedna sjednica je fiksna: Ona, na koj se za­klju­čuje predlog za podiljenje subvencijov i se „odibiraju“ novi predsjednik i potpred­sjednik Savjeta. Pandiljak, 13. III. je opet tako daleko.

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

Predsjednik

Stanko Horvat

Martin Ivančić

Leo Radaković

Martin Ivančić

 

Hkd

Hkdc

DZ

Hkdc

Potpredsjednik

Martin Ivančić

Leo Radaković

Martin Ivančić

Stanko Horvat

 

Hkdc

DZ

Hkdc

Hkd

 

Zač je rič predlog naglašena?

ŽELJEZNO — Rič predlog je naglašena zbog toga, jer se to podiljenje ne fiksira, nego se samo predlaže Saveznomu kancelarstvu (Bka), kako bi činovniki najbolje zahadjali s molbami, kimi se svako ljeto zaprosi čuda već pinez nego za­ista stoji na raspolaganje.

Zač stoji rič odibirati med navodniki?

To je zbog toga, jer su ne­kad upeljali rotacijski sistem med društvi u četira ljeta du­goj periodi, ka momentano iz­gleda ovako:
Kancelarstvo izruči aktualnomu predsjedniku i potpre­d­sjedniku Savjeta svakomu po je­dan paket svih molbov, ki oni tribaju dostaviti svim (za­interesiranim) Savjetnikom, da bi si pogledali molbe i se pripravili, tako da bi znali o če­mu glasuju.

Svi zainteresirani savjetniki im­­aju i mogućnost da si pogle­daju formulare obračuna pretprošloga ljeta, tako da bi zna­li, je li društvo moglo dovoljno iskoristiti dodiljena sredstva ili su li morali (barem djelomično) vratiti subvenciju. Sve što se mora vratiti ne ide opet u lonac za dojduće ljeto, nego je  zgubljeno za narodnu grupu.

Ova procedura se ponavlja svako ljeto i svako ljeto se dost ljudi (u prvom redu funkciona­ri društav, ka zaprosu molbu, ali i drugi ljudi i aktivisti) tuži kod mene (Matthias Wagner; op. ur.) osobno ili kod Hkd-a), da bi tribali „čvršće postupati“ da bi se nešto minjalo kod ovoga sistema ili barem kod dotacije pojedinih društav. 

Željim ovim putem sve lju­de jur sada na to upozoriti, da se Savjet sastaja od 24 članov: 10 nominiraju stranke, dva Ka­toli­ča­n­ska crikva a 12 razli­č­na hrvat­ska društva. Iako Hkd ima već od 3000 članov u Savjetu za na­rodne grupe je sa­mo zastupan s trimi člani, ke je društvo (su-)nominiralo.

Za svaki slučaj vam je ovo popis svih članov aktualnoga Savjeta i društav (odnosno po­litičkih stranak) ke su nomini­rale pojedine osobe (v. zdola).


Člani aktualnoga hrvatskoga Savjeta

ime

selo

nominiran/a od

načelnik Johann Balogh

Filež

Spö

načelnik Kurt Fischer

Pajngrt

Spö

načelnik Jive Frank

Klimpuh

Spö

općinski odbornik Hans Linzer

Veliki Borištof

Spö

načelnik Helmut Zakall

Cogrštof

Spö

načelnik Rudolf Berlaković

Veliki Borištof

Övp

načelnik Štefan Bubić, BA

Uzlop

Övp

općinska savjetca. Marijana Herić

Čemba

Övp

općinski od. mag. Martin Miletić

Novo Selo

Övp

vicenačelnik Viktor Kuzmić

Gerištof

Övp i Spö

dijakon mag. Vili Jandrišić

Pinkovac

Kat. crikva

Rol Štefan Bubić

Uzlop

Kat. crikva

mag. Joži Buranić

Mjenovo

Hkd, Dogh, Zigh

načelnik Viktor Hergović

Trajštof

Prezidij (Spö)

mag. (FH) Harald Horvat

Mučindrof

Hkdc

ddr. Stanko Horvat

V. Borištof

Hkd, Do­gh, Zigh

Martin Ivančić

Cogrštof

Hkdc

dr. Harald Ladić

Novo Selo

Hnvš

Joži Meršić

Filež

Hnvš

mag. Ivica Mikula

Beč

Hštd, HC, Hgkd

Gabriela Novak-Karall

Beč

Hgkd, HC, Kuga

načelnik Leo Radaković

Pinkova

DZ (Övp), Pain, Top

mag. Terezija Stojšić

Beč

Hak, HC, Hgkd

Matthias Wagner, MSc

Pinkovac

Top, Hak, Hkd

 

Kategorije

Slike