ŽELJEZNO — Premda jeGradišće predestinirano za uzgajanje svinj, broj svinj od 57.317 u ljetu 2010. smanjio se je na 50.106 u 2011. U isti čas se je smanjio broj uzgajateljev svinj od 847 na 769. Samo u 148 poduzeć je 2011. bilo već od 50 svinj. Kako je izjavio zem. savj. za poljoprivredu A. Liegenfeld, „Gradišće konzekventno nastvalja svojim putem kvalitativne proizvodnje, produkcije u poljoprivredi. Ljudi danas pojačano išću sigurnu, zdravu ali pred svim i domaću hranu.

Kategorije