Sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika.

ZAGREB — Dana 17. decembra 2018., u prostorija Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održana je četvrta sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika.

Državni tajnik i predsjednik Vijeća Zvonko Milas otvorio je sjednicu, zahvalio članom na dosadašnjem djelu tr zahv­a­lio pomoćnici ministrice znanosti i obrazovanja izv. prof. dr. sc. Ivani Franić i pomoćni­ci ministrice kulture doc. dr. sc. Ivi Hraste Sočo na dolasku i sudjelovanju na četvrtoj sjednici. Na prvom dijelu sjednice državni tajnik i člani Vijeća su podilili informacije o aktual­nos­ti tr projekti svojih institucijov ki su ostvareni tijekom 2018. ljeta.

Sukladno zaključkom s pret­hodne sjednice, Središnji dr­žavni ured za Hrvate izvan RH pripravio je »Nacrt Strategije očuvanja, učenja, poučavanja i promicanja hrvatskoga jezika izvan Republike Hrvatske« ki je bio tema rasprave u sklopu ke su člani Vijeća iznijeli svoje prijedloge, definirali načela i cilje tr istaknuli vridnosti u­če­nja i poučavanja hrvatskoga jezika izvan RH na ki će se temeljiti Strategija.

Iduća sjednica planira se o­držati u marcu 2019. ljeta, a do tada ćedu člani podiljeni u dj­e­latne skupine, sukladno svojoj struki i nadležnosti, pripraviti sadržaje ki ćedu se unijeti u pripravljeni Nacrt Strategije.

(uredn.)

Kategorije