Hrvatski kao samostalna nastava jezika

Na domaćoj web-stranici Parlamenta Republike Austrije parlament.gv.at se more potpisati potribovanje za hrvatskim kao samostalnom nastavom jezika u Austriji. Nastava na materinskom jeziku zakonski je egiliran u BGBl. 528/1992 za osnovne /posebne škole i u BGBl. II Nr. 185/20123 valjajućoj verziji za nove sridnje škole i u BGBl. II Nr. 133/20000 u valjajućoj verziji za dolnje razrede općeobrazovnih škol (AHS).

Polag Ministarstva za obrazovanje podučavanje na materinskom jeziku tribalo bi biti moguće na svakom jeziku, u slučaju da se zato javlja potreba i ako stoju na raspolaganje osobne resurse i mogućnosti podučavanja. Na to je pokazala inicijativa gradjanov (27/ Bl). Premda u Austriji živi već od 83.000 gradjanovi gradjakov s hrvatskimi korijeni, dotičnoj dici se onemogućuje odnosno prepričuje pravo na samostalno podučavanje hrvatskoga materinskoga jezika. Podučavanje jezika se nudi samo u paketu s bosanskim i srpskim (BKS) a isto tako se i učbeniki, školske knjige orijentiraju po ovom umjetnom konstruktu BKS (bosanski/hrvat ski/srpski). Sa strane onih ki su započeli ovu inicijativu prosu Vladu, da bi u domaćem obrazovnom sistem da bi priznali hrvatski kao oficijelni jezik države članice Europske unije kao i priznate narodne grupe u Austriji, i da bi hrvatski tim imao ravnopravan status prema drugim materinskim jezikom. Ovo se more obrazložiti i opravdati kako iz pravnoga tako i jezično- i kulturnoznantsvenoga kao i pedagogoškoga gledišća. U stručnom obrazloženju inicijatori argumentiraju, da podučavanje na materinskom jeziku nudi vridnu mogućnost, da bi se tim posredovalo mnogostruko i interdisciplinarno znanje, da bi se jezične barijere mogle preobladati i prebroditi i da bi se poboljšale mogućnosti medjusobnoga sporazumivanja. Nadalje neka podučavanje na materinskom jeziku uz poznavanje jezika posreduje i znanje o zemlji porijekla. Sve to s ciljem, da se uz jačanje materinskoga jezika stvara bolji temelj za obrazovni proces kao i učnju daljnjih jezikov. Preduvjet za to je da se kvalitativno ispuni nastava materinskoga jezika kako je to obećano. Zato inicijatori pozivaju čim već ljudi da potpišu ovu peticiju na austrijski Parlament.

Tagovi: