Preporučuje se stvaranje o­b­razovnih modelov za te jezike, kao i televizijsko i radij­sko emitiranje na nji, stoji u priopćenju. Odbor ministrov Vijeća Europe ponovilo je svo­ju dugo postojeću preporuku slovenskim vlasti da priznaju hrvatski, nimški i srpski jezik, ki su prisutni u dijeli Slovenije, kao tradicionalne manjinske jezike.

STRASBOURG — Vijeće Europe, organizacija sa sidiš­ćem u Strasbourgu ka okuplja 47 držav Europe i nje širjega područja, 1992. ljeta usvojilo je Europsku povelju o regional­ni ili manjinski jeziki koj je cilj njevo promicanje i zašćita.

Odbor je u izvješćaju teme­ljenom na Povelji ka je u Slo­veniji stupila na snagu 2001. pozvao slovenske vlasti da započnu dijalog s predstavniki trih jezikov kako bi osnažila nj­evu zašćitu. Preporučuje se stvara­nje o­b­razovnih modelov za te jezike, kao i TV- i radijsko em­i­tiranje na nji, stoji u priopće­nju.

Vijeće ističe kako u obrazovanju i mediji postoji „jasna potreba za podizanjem svisti“ slovenskoga društva o regional­ni i manjinski jeziki, njevimi povijesti i kulturami kao integralnimi dijeli slovenske kulturne ostavšćine.

Prema popisu stanovničtva iz 2002. ljeta u Sloveniji je živilo 35.642 Hrvatov, a hrvat­ski jezik bio je materinski za 54.079 stanovnikov, stoji na stranica Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Re­publike Hrvatske. Sloven­ski popis stanovničtva iz 2011. lje­­ta nije uključivao prikupljanje podatkov o nacionalnosti i m­a­terinskom jeziku stanovnikov, dodaje se.

(uredn.)

Kategorije