Pred kratkim je parlamentu u Beči Orf-korespondentica Cornelija Vošpernik odlikovana »Ermacora-nagradom«. Tim su častili nje hrabro izvješćavanje iz Kine. Jur lani je ova koruška Slovenka odlikovana »Concordia publicistik-nagradom« u kategoriji „sloboda tiska“. Ona je hrabro i neprestrašljivo izvješćavala iz Kine, kako kod Olimpijskih igar tako i o dogadjaji u Tibetu — je stručni žiri opravdao svoju odluku.

BELJAK — Cornelija Vošpernik je rodjena 1969. u Beljaku (Villach) i je kao kćer direktora Dvojezične slovenske gimnazije u Celovcu i slovenskoga funkcionara dr. Reginalda Vošpernika odrasla i na slovenskom jeziku. Do 1996. ljeta je djelala u zemaljskom Orf-studiju u Koruškoj prije nego je pak došla u Beč a potom išla u daleki svit. Zadnja troja ljeta Cornelija Vošpernik izvješćava iz Dalekoga Istoka.

Jur s 15 ljet je tadašnja školarica Slovenske gimnazije u Celovcu počela djelati za slovensku redakciju u Orf-studiju Koruška. Po maturi na medjunarodnoj školi u Duinu blizu Trsta je Cornelija Vošpernik počela studirati slovenski i talijanski za tumačicu. Ov studij je 1994. ljeta završila magisterijom. Za vrime svojega studija je svenek i ponovno djelala za Orf.

Kao urednica Aktualne službe u Orf-u Koruška je 1996. ljeta minjala u redakciju »Vrime u sliki« (Zeit im Bild) u Beč, a od 1999. ljeta je takaj i moderirala kasni ZIB. Svoje zvanje kao tumačica Cornelija Vošpernika nikada nije napustila i je uz svoj posao djelala i nadalje kao tumačica, prevoditeljica i lektorica na sveučilišću u Gracu. Od januara 2000. ljeta je bila vanjska korespondentica u Londonu, kade je dvoja ljeta peljala ured korespondencije. Nazadnje je bila urednica Glavnoga odjela informacija Orf-a i je ponekad bila moderatorica ZIB-emsijov odnosno »Svitskoga žurnala«. Od 1. februara 2007. ljeta je Cornelija Vošpernik peljačica reda ureda korespondencije Orf-a za Kinu i dalekoistočno područje sa sidišćem u Pekingu u Kini.                              

(uredn.)

Kategorije