U okviru Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču u suradnji s Hrvatskim centrom Ðuro Vidmarović je srijedu, 30. junija u bečkoj Schwindgasse zaintesresiranoj publiki referirao o književniku i pjesniku Jurici Čenaru. Tema predavanja je bila „Jurica Čenar — modernist medju hrvatskim književnicima u Gradišću“.

BEČ — Ðuro Vidmarović rodjen je 1947. u Sisačko-moslavačkoj županiji, u općini Lipovljani. Diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tr magistrirao na Sveučilišću u Ljubljani. Profesionalna mu je djelatnost podiljena u dvi faze: prvu prosvjetnu i drugu političku. Prva faza obuhvaća desetljeće od 1970. do 1990. ljeta kada je podučavao u sridnjoj školi. Druga faza, političko-diplomatska, počinje s ponovnim budjenjem hrvatske državnosti te dura od 1990. do 2002. Naime, 1990. izabran je za zastupnika u saboru Republike Hrvatske, a istodobno je do raspada Sfrj predstavnik Hrvatske u Skupštini u Beogradu. Od 1995. do 1999. bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Ukrajini.

Za svoje je zasluge od hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tudjmana dobio odličje »Red kneza Branimira« i odličje »Domovinske zahvalnosti«. Istodobno, kroz cijelo to vrime, počevši još od studenskih dani pa do današnjih umirovljeničkih, prof. Ðuro Vidmarović intenzivno se bavi različitom kulturnom, istraživačkom i publicističkom djelatnošću.

Bavi se književnim djelom, proučava povijest i književnu djelatnost autohtonih hrvatskih zajednic u Europi tr različitih drugih hrvatskih zajednic od Makedonije do Australije. Takaj je i prevoditelj s ukrajinskoga, ruskoga i slovenskoga jezika. Aktivan je član većega broja kulturnih ustanov, med kimi izdvajamo Društvo hrvatskih književnika i upravni odbor Matice hrvatske.

Objavio je šest poetskih zbirkov tr dvi knjige književnih kritikov, odnosno polemikov. O Hrvati u dijaspori objavio je već stotina tekstov, u Hrvatskoj i inozemstvu. Mnogi su od njih sabrani u knjiga. Knjiga »Hrvatska narodna manjina u Mađarskoj« objavljena mu je 1982., »Suvremeni tokovi u književnosti madjarskih Hrvata« 1991., »Gradišćanskohrvatske teme« 1996., »Gradišćanskohrvatske teme II« 1998., Bio-bibliografija Jurja Lončarevića 2006., »Teme o Hrvatima u Madjarskoj« 2008., a »Hrvatsko rasuće« 2009.

Jedan je od pokretačev Susreta hrvatskih književnika iz domovine i dijaspore tr istraživača hrvatske književnosti u dijaspori. Ti susreti se jur već ljet  redovito održavaju svake jeseni u Rovinju u Istri. Inicijator je i mnogih drugih plodnih pjesničkih druženj od zapadne Ugarske do Boke kotorske.                             (uredn.)

Kategorije