Vrlo uspješna, da ne velimo zapravo senzacionalna je bila premijera američkoga mjuzikla s jačkami i hrvatskimi crtami a još već melodijami  »Sugar« petak, 2. julija u Mjenovu. Mlada inicijativa je prilikom 25. obljetnice postojanja po prvi put pozvala na produkciju pod vedrim nebom u adaptiranom i preuredjenom vrtu staroga farofa. Tri misece dugo su se Mjenovci pripravljali i probali ov mjuzikl a pri priprava je pomagalo oko 60 ljudi.

Daleko prik 400 ljudi je bilo na premijeri a dan kasnije, subotu nije puno falilo na 400.

Premijera je bila rasprodana a služilo je i vrime i da dojde jako čuda ljudi. Mjenovski glumci i organizatori na čelu s Jakovom Zvonarićem su zadovoljni

i moru za sebe reći da su ča velikoga stvorili za naš mali narod.

MJENOVO — Mlada inicijativa Mjenovo MIM ljetos svečuje 25. obljetnicu postojanja, a zato je ovo bila idealna prilika, da se ča novoga riskira, je rekao Jakov Zvonarić, ki od početka kao motor stoji za MIM. „Ako ne bi bili sada riskirali, već nikada ne bi bili“ je naglasio jedan iz trojke redateljev, Jakov Zvonarić.

U ovoj komediji s engleskom titulom »Some like it hot« ili u nimškom prijevodu »Manche mögen’s heiß« ide za ženski bend pod nadzorom oštre peljačice. Eduard Jahns briljira u muškoj (Jerry) pred svim i u ženskoj ulogi (Daphne), folišne muzičarke. Njegov pandan (u filmu su to Tony Curtis i Jack Lemmon) je Kristijan Jambrić u duploj ulogi Joe i Josephine. Glavnu žensku ulogu Sugar (Cukor) igra Hannah Darabos, a paralele Marilyn Monroe su jasne i poželjene. Uza to je najveći dio mjenovske dice i mladine na pozornici, ali i sridnja generacija je upletena u ovu jako šalnu igru, zapravo spletku — u koj ide, naravno, u prvom redu za ljubav. A posebna je muzika, jer uz nekoliko američkih poznatih šlagerov hrvatske jačke su sustavni dio ovoga mjuzikla na „mjenovski način“. Aranžmani Martina Wagnera u izvedbi njega samoga (klavir), Tome Jankovića (gitara i tambura, vokal), Franca Kröpfla (bubnji) i Franca Jambrića su predivni i ovomu mjuziklu davaju posebnu hrvatsku notu.

Kako je naglasio glavni režiser (uz Sandru Bucolić i Irenku Darabos) Jakov Zvonarić hvaliti triba pred svim pomoćnikom i akterom na pozornici i okolo pozornice i drugih pripravov. Sve priprave i mjuzikl sām se sigurno ne bi bili mogli realizirati, ako bi pojedini ljudi, ne bi bili za tim stali. „Ljudi su to sami kanili, zato i nije bilo teško pomagače najti“, je rekao Jakov Zvonarić u intervjuu za Hrvatski radio Orf-a Gradišće. Pred svim se je zahvalio Martinu Wagneru, ki je prepisao hrvatske narodne jačke i šlagere i je neke još i novo komponirao. Uz vrhunsku glumu cijeloga ansambla, pred svim i glavnih ulogov je muzika ne samo sastavoi dio mjuzikla nego i velika atrakcija.

O stroški Jakov Zvonarić još nije mogao čuda reć, jedino ča je jasno, da su prekoraknuli budžetarnu granicu. Za njega je u uredbi, ako društvu od dohotkov ča ostane, ali ako i ne mu nije žao, jer ova produkcija mjuzikla »Sugar« je u prvom redu za ljude i za cijelu hrvatsku narodnu grupu. Svakako im se je ča velikoga ugodalo.

Daljnja predstava na farskom vrtu u Mjenovu je još petak, 9. julija (20.30).        (uredn.)

Kategorije