Françios Hollande je prvi socijalistički predsjednik po Françoise Mitterrandu, ki je peljao zemlju od 1981. do 1995. ljeta pobjedivši dva puta zaredom.

 

BERLIN/PARIZ — Nimška kancelarka Angela Merkel po izbori u Francuskoj i po pobjedi Françiosa Hollandea nad Nicolasom Sárkőzyjem istaknula je u pandiljak, 7. maja važnost proračunske stege u Europi

i rasta ki će se temeljiti na strukturni reforma, a ne na zaduživanju, po izbornom porazu (zgubitku) francuskih i grčkih politikov ke su se zauzimale za mjere šparanja, dodavši da će novoga francuskoga predsjednika Françoisa Hollandea u Berlinu dočekati „širom otvorenih ruk“.

 

Merkel je na francuski predsjednički izbori željila pobjedu bliskoga suradnika na europski pitanji Sárkőzyja, ali je dočekala uspjeh Hollandea ki rješavanje krize u eurozoni zagovara poticanjem razvoja umjesto rigoroznoga šparanja kakovo potiče Nimška.

 

O ugovoru o fiskalnoj disciplini ne more se pregovarati. Ne moremo po svaki izbori o svemu ponovo pregovarati jer u takovi okolnosti Europa ne more funkcionirati. Ako se o tom ugovoru bude ponovo pregovaralo na zahtjev Francuske, onda bi i Grčka mogla zatražiti ponovo pregovaranje o planu šparanja ki mora provesti u zamjenu za medjunarodnu pomoć, rekla je Merkel.

 

Kancelarka Merkel je poruku Sárkőzyju zahvalivši mu na suradnji i ocijenivši da „odgovori ke je Europa pronašla za svoje probleme nosu njegov potpis“. Novoizabranoga francuskog predsjednika Françoisa Hollandea dočekat ćemo „širom otvorenih ruk“ kada dojde u pohod Nimškoj, planiran po primopredaji predsjedničke dužnosti, rekla je Merkel na tiskovnoj konferenciji u Berlinu.

 

No bila je nepopustljiva u vezi s europskim proračunskim paktom komu Hollande želji dodati poglavlje o rastu.

 

Le Pen, ka je privukla 6,4 milijune glasov pozvala je svoje glasače da glasuju prema savjesti, dok je Bayrou rekao da će podupriti Hollandea.

(uredn.)

Kategorije