U Uzlopu su nedilju 29. januara priredili „Hrvatski filmski večer“. Ovo je u sklopu jubilarnoga ljeta Tamburaškoga zbora Uzlop, koga su utemeljili pred 50 ljet. U vezi s tim su predvidjene različne priredbe i aktivnosti, početo od januara do decembra.

UZLOP — U ljetu 1962. su utemeljili Tamburaški zbor Uzlop. Za ovo jubilarno ljeto 2012., u kom se spominjamo 50. obljetnice utemeljenja zbora, planirane su različne priredbe i aktivnosti, početo od januara do decembra.

Prva ovakova priredba održala se je nedilju, 29. januara u farskom domu u Uzlopu. Pokazale su se ovde stare slike i stari filmi od početka zbora u ljetu 1962. do ljeta 1980.

Od 1971. lj. početo ima veći broj super8-filmov. Ove filme su digitalizirali, pomoću kompjutora novo porizali, nadodali hrvatski komentar i dodali nimške title, podnaslove. Na početku filma kažu i stare fotografije, tako da su cijeli projekt spravili na dost dobar nivo, da se je mogao pokazati film pomoću modernoga projektora na 4x3 metre velikom platnu za projekcije u farskom domu.

 

Blizu 150 ljudi je iskoristilo ovu mogućnost da ponovno doživi i reminiscira dogadjaje, stare dijelom jur već od 40 ljet. Cijela filmska prezentacija je durala skoro dvi ure dugo. Ljudi su ponovno doživili i uživali dogadjaje pred 40 ljet — ili kao nekadašnji aktivni u društvu ili kao gledatelji i opazitelji nekadašnjih nastupov, putovanj i drugih dogodjajev, kako na primjer svetačnost ognjogascev iz ljeta 1980 pri koj je Tamburica Uzlop isto sudjelovala. Ali i putovanja tamburaškoga zbora u tudje zemlje, u Zagreb, u Veli Lošinj, u Cri?kvenicu, u Poljsku, Česku, Ita?liju, Francusku, Švicarsku ili u Nimšku su se na projektnom platnu opet oživila. I mnoge scene priredile su posjetiteljem i veliku šalu, pri prispodobi u filmu agirajući osobov s njevim današnjim pogledom. A katkada je nastalo i tiho, kad su se vidili u filmu neki člani društva, ki nisu već med nami.

 

Pokazalo se je u farskom domu, da su ovi stari filmi vridni povijesni dokumenti tamburaškoga društva, ali i sela Uzlopa, dragocjenost, a zapravo nenaplativi.  

 

A to valja sigurno i za još čuda filmov iz novijega vrimena, ki ležu u arhivu i u ki su dokumentirana putovanja, igrokazi, tamburaški bali, priredbe u polnoć i drugi dogodjaji. Nadalje je predvidjeno, da ćedu se prirediti daljnji filmski večeri i da ćedu se pokazati i drugi filmski kinči. Publika je jako dobro i velikim zanimanjem primila ponudu ovakovoga filmskoga večera u domaćem selu.

(Mirko Sinovac)

Kategorije