Sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvat­ske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Treti susret predstavnikov Hrvatov izvan Republike Hr­vatske s predstavniki izvršne vlasti u Republiki Hrvatskoj održan je od 9. do 10. decem­bra u Vukovaru (hotel Lav, J. J. Strossmayera 18.). Na sjednici ćedu razmatrati mogućnosti unapredjenja i ja­ča­nja suradnje na gospodarskom, znanstvenom, kulturnom i svi drugi polji izmed Republike Hrvatske i Hrva­tov ki živu izvan nje granic.

VUKOVAR — Poseban na­glasak bit će stavljen na dio ve­zan uz mogućnosti unapre­dj­e­nja sustava učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan Hrvat­ske tr na mogućnosti suradnje u okviru EU fondova. Na sjed­nici će se razgovarati o prijed­logo izmjenov i dopunov Zakona o odnosi Hrvatske s Hrvati izvan Hrvatske tr pripada­juće Strategije s naglaskom na predlaganje mjerov i aktivnos­ti u cilju poticanja povratka hr­vatskih iseljenika i njevih potomkov. Tijekom sjednice Savjeta bit ćedu predstavljeni i rezultati djela, tr aktivnosti, programi i projekti ke provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske.

(ur.)