Od 20. do 27. studenoga je 11 školaric i školarov iz Pule pohodilo hrvatske školarice i školare 5. i 6. razredov Savezne gimnazije u Željeznom. Dosada je ove uspješne i korisne razmjene svako ljeto s velikim angažmanom peljala profesorica Marieta Ðaković, ka u medjuvrimenu podučava na sveučilišću u Puli, tako da su dica ov put došla sa svojom profesoricom nimškoga jezika, Isabellom Tarticchio, ka je jur kao školarica sudjelovala pri razmjeni i zato isto jako zainteresirana da se razmjena i nadalje organizira.

ŽELJEZNO/PULA — „Školarice i školari „Talijanske srednje škole Dante Alighieri“ su se skupa s našom dicom bavili europskim ljetom dobrovoljnoga djela („Europskom godinom volontiranja“) i se tijekom toga upoznali s organizacijami (npr.: s Črljenim križem, s Prijatelji živin, s Vračitelji bez granic, …) i osobami (s Ute Bock ka se zalaže za bigunce, s Feliksom Finkenheimerom, dičakom ki je ljude motivirao saditi stabalja,…) ke dobrovoljno i bez plaće djelaju na dobrobit drugih. Uz to su dica u Željeznom ispitkovali ljude, ke dobrotvorne organizacije poznaju i je li oni sami koč- toč ili za duže vrime dobrovoljno sudjeluju pri neki dobrotivni akcija.

Iskustva i doživljaje u vezi s ovimi intervjui dica su prezentirala u kratki referati u školi. Cilj ove teme je bio da se školarice i školari senzibiliziraju za važnost dobrovoljnoga djela, da im postane svisno da je dobar žitak jako ovisan o tom je li se ljudi u slobodno vrime angažiraju u nekoj časnoj službi.

Razmjenu su roditeljsko vijeće škole, Öbb i obitelj Danijela i Dieter Jurković (Uzlop) podupirali. Lipa hvala!

(sabina nagy)

Kategorije