»Hrvatski dan« u Novom Selu je ljetos stao u znaku regionalne hrvatske kulture ovoga kraja na čistom sjeveru Gradišća. Lani pri prikazivanju „Novoseoskoga pira“ se je rodila ideja, da bi se opet mogla reaktivirati plesačka grupa Hatskoga kola. Našlo se je pak šest pari iz bivšega sastava i nekoliko novih licev a i koreograf Milorad Smoki Samardžija je bio pripravan da uskoči. Produkt je splet „Vino“ i želji pokazati na važnu ulogu vina u selu.

NOVO SELO —Nedilju, 26. septembra su u Novom Selu opet pozvali na »Hrvatski dan«. Pod peljanjem farnika mag. Branka Kornfeinda su si za pomašnicu pozvali tamburaški sastav Štrabanci iz Koljnofa, Tamburicu Celindof i Rosicu iz Devinskoga Novoga Sela. Hatsko kolo je pokazalo novu koreografiju, vezanu uz temu vino.

„Vino je zrcalo života u Novom Selu a pred svim u vezi s vinom“ veli koreograf Milorad „Smoki“ Samardžija i dodaje „vino je najvažnija sporedna (nebensächlich) stvar u Novom Selu. Ovo je lagan i tehnički dobro izveden splet korakov i jačak i je bez sumlje obogaćenje repertoara ove grupe.

Po završetku je Hatsko kolo još dodalo „Ča, ča, ča“ iz „Novoseoskoga pira“.

Jačke za ov novi splet Hatskoga kola je pobrao i aranžirao po starom običaju šef grupe Branko Kornfeind.   (uredn.)

Kategorije