Croatica, nonprofitno poduzeće za kulturu, informativnu i izdavačku djelatnost Hrvatov u Ugarskoj, je dostala nove prostorije u Budimpešti. Iz Nagymező u. 49 su se presili prik puta u broj 68 iste ulice, i bivšu poštu. Otvaranje je bilo četvrtak, 30. septembra. Ugarski dopremijer i ministar uprave i pravosudja Tibor Navračić (je hrvatskoga porijekla) i Želimir Janjić, državni tajnik u ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske su ovput dopodne otvorili nove prostorije uz nazočnost predsjednika Državne samouprave Mišu Heppa i hrvatskoga veleposlanika u Budimpešti Ivana Bandića i predsjednika Saveza Hrvatov u Ugarskoj Joza Ostrogonca. U 700 četvornih metrov veliki prostorija (trikrat tako velike kao do sada) je smješćena tiskara, tajednik Hrvatski glasnik, Radio Croatica. Imaju i dosta prostora da bi mogli adaptirati veliku dvoranu za igranje kazališća.  Ovom prilikom su otvorili u domu Hrvatov u Budimpešti izložbu slik Ante Živkovića-Fošara i Saše Petroševskog-Novaka. Peljač Croatice, ka ljetos svečuje 10. obljetnicu postojanja je Csaba Horvat, gradišćanki Hrvat rodom iz Gornjega Četara, ki se je oženio u Petrovo Selo, kade danas i živi.

BUDIMPEŠTA — Kako je prilikom proslave u Nagymező u. 68 u centru Budimpešte naglasio ravnatelj izdavačke kuće Croatice, Csaba Horvat „Iznimno mi je zadovoljstvo obavijestiti Vas da je upravo Croatica d.o.o. dopunila desetu obljetnicu svojega utemeljenja. Ovo je važan dogadjaj da smo u svojoj desetoljetnoj povijesti postali važna hrvatska kulturna ustanova i središnja ustanova za izdavanje manjinskih školskih knjig, udžbenikov.

Udžbeniki, knjige, novine i časopisi nisu jedinstveni izvor podatkov o kulturnom, gospodarskom i društvenom životu hrvatske zajednice u Madjarskoj. Prvi manjinski internet radio — Radio Croatica — zbog raznolikosti sadržaja i kvalitetnih prilogov je zanimljiv ne samo slušateljem u Europskoj zajednici nego i na drugi kontinenti. Radio otvara nove mogućnosti komuniciranja sa sve većom i sve zahtjevnijom suvrimenom korisničkom zajednicom čitateljev, slušateljev i ljubiteljev hrvatske riči.

Novi projekt o ki se izvješćava u Hrvatskom glasniku i Radio Croatici su ostvareni zahvaljući podrški Vladinom uredu za manjine, hrvatske državne samouprave, Javne zaklade za manjine.

Bilo je i teških trenutkov u desetljetnom djelovanju tvrtke, nije sve med i mliko. Svitska kriza ostavlja trage i u našem djelovanju, ali optimističko gledamo napred i iz toga optimizma se crpi ufanje da Rep. Madjarska i Rep. Hrvatska nas neće zaboraviti i da ćemo zajedno ostvariti naše cilje. Ovom prigodom zahvaljujem se svim onim ki su svoju ciglicu složili u mozaik Croatice. I na kraju samo jedno pitanje: Ima li većega zadovoljstva od ćuti ka se budja kada se u nekoj prigodi, pak bila to i iznimna obljetnica, sa čvrstim uporišćem se veli „da smo i mi mali kotačić hrvatskoga naroda“.

Prilikom svetačnoga otvorenja nove zgrade Croatice, nonprofitni d.o.o. za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost te otvaranje izložbe slika Ante Živković-Fošara i Saše Petroševskog-Novaka rekao je Želimir Janjić, državni tajnik u ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH u ime ministra znanosti, obrazovanja i športa Rebublike Hrvatske dr. sc. Radovana Fuchsa: „Valja naglasiti kako je naše ministarstvo svisno potrebe za neprestanom potporom Hrvatom u izvandomovinstvu tr upravo stoga pruža snažnu podršku projektom vezanim uz razvitak i unapredjenje obrazovanja na materinskom jeziku Hrvatov u Ugarskoj. Ministarstvo će i nadalje nastaviti pomagati osiguravanju čim kvalitetnijih uvjetov za obrazovanje hrvatske zajednice, posebice imajući u vidu razvojne projekte ki u konačnici pridonosu kvaliteti života.

Posebice nas veseli kako su se od osamostaljenja RH bilateralni odnosi s R Madjarskom odvijali u duhu dobrosusjedstva bez značajnih otvorenih pitanj. Čelniki dvih držav su u već navratov isticali „strateško partnerstvo“ ko se ogleda pred svim u izvrsnoj gospodarskoj suradnji, u kulturni veza i u obrambi manjin.

Djelovanje i rezultati Croatice, poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost, ki su usmireni na očuvanju hrvatskoga jezika, identiteta i nacionalne svisti hrvatske zajednice u Ugarskoj, zaslužuju našu punu potporu. Zahvalio je  svim u Hrvatskoj državnoj samoupravi i Savezu Hrvatov u Madjarskoj ki su pomogli djelovanje društva Croatica“ i je izrazio uvjerenje kako će „i nadalje nastaviti djelovati na dobrobit hrvatske nacionalne manjine u Ugarskoj, zajednice ka ima bogato kulturno i povijesno nasljedje.“

Ugarski vicepremijer Tibor Navračić (Fidesz) je u svojem prigodnom govoru naglasio kako su Hrvati najaktivnija nacionalna manjina u Ugarskoj. A danas vidimo živi dokaz za to, kako je Croatica u minulih deset ljet predstavila srž Hrvatov u Ugarskoj. Manjina mora održati svoju samoopstojnost samo ako je jako kreativna“. O Croatici, ku pinezno podupiraju Javna zaklada za manjine u Ugarskoj, Hrvatska manjinska samouprava i Manjinski odjel pri Vladi Republike Ugarske, rekao Navračić nadalje „Hrvati su amaterski veleposlaniki Hrvatske u Ugarskoj, a hrvatska nacija je najpopularnija od svih nacionalnosti u Ugarskoj“.

Ivan Bandić, hrvatski veleposlanik u Ugarskoj, je imao čast da otvori izložbu slik zgora spomenutih likovnjakov. Tom prilikom je naglasio uz ostalo kako „…ov dan je vrlo značajan za cijelu hrvatsku zajednicu u Ugarskoj, jer se širjoj javnosti predstavlja novi dom jedne od istaknutih ustanov, ke su niknule pod okriljem Hrvatske državne samouprave. Croatica je i dosad igrala važnu ulogu u kulturnom životu Hrvatov u Ugarskoj, a useljenjem u novu zgradu dostala je novu mogućnost da postane stalno mjesto okupljanja Hrvatov i svim zainteresiranim za hrvatsku kulturu. Tako kako cijela hrvatska zajednica u Ugarskoj čini most izmed hrvatske matice i ugarskoga zavičaja, tako će i Croatica, kao ustanova, prik svoje izdavačke djelatnosti, organiziranjem izložbov, književnih i drugih programov, tr organiziranjem tečajev hrvatskoga jezika, imati važnu misiju u predstavljanju hrvatske kulture u Budimpešti, ali i u cijeloj Ugarskoj.“

Kako je nadalje naglasio veleposlanik Bandić „Hrvatsku i Ugarsku povezuje bogata povijest, dugotrajno prijateljstvo i dobrosusjedski odnosi. Ugarska od početka čvrsto podupira hrvatsko približavanje euroatlantskim integracijam, obadvi države dilu zajedničku politiku obrambe i promicanja prav manjin, peljaju stalni dijalog na najviši politički razina i uspješno suradjuju, na svi područji, pa tako i  kulture.

Jozo Ostrogonac, predsjednik Saveza Hrvatov u Ugarskoj je posebno pozdravio i dr. Miju Karagića, bivšega predsjednika kako i Saveza tako i Državne samouprave „s njim smo zajedno sanjali, da bi tribao dorasti neki hrvatski forum ili zajednička kuća — i evo sad ju imamo i to jur deset ljet dugo. A Savez Hrvatov u Ugarskoj ima veliku moralnu zadaću, da obrdži ovu kuću“.

(uredn.)