Bižanje je lakocjen šport. Zva­na normalnih kratkih hlač i obične majice nam nije po­tribno ništ drugoga nego bi­žački cipeli, a za te moramo popasti diboko u žep, ako si kanimo paziti na zdravlje nog. Bižačkim cipelom je potribna mehka potpora, da bi se prepričio prevelik pritisak na pot­plate. Oni moraju biti komot­ni.

Optimalno je da držu oko 1.000 kilometrov. Najnoviji modeli stoju med EUR 100,-- do EUR 140,-. Modeli iz projdućega ljeta su skoro za polovicu la­kocjeniji, a i oni ­sa­državaju gel za apsorbira­nje šoka pri biža­nju. Čim od­skočni ot­por (federnder Wi­der­stand) za ap­sorpciju­ udarcev po­pusti, opterećenje za noge i tijelo nastaje veće, i onda je doba za nabavu no­vih cipelov. Je li su bi­žački cipeli odslužili svoje, ne vidimo golim okom, nego na tom, je li se je stisnuo medjupotplat, ki postoji od gela. On­da nogam fali potpora. A to znači, da po bižanju moru boliti mišići. Ali znošene bi­žačke cipele ne tribamo ve­ljek hititi. Moremo je još nositi, samo nisu idealni za bižanje.

Kategorije