Ako se ne kanite leći na tlo u dnevnoj sobi, a ne kanite otpraviti se ni u fitness centar, Vam moru još i manje obljubljeni domaći posli nastati zviranjak zdravlja.

 

Važno je, motivirati se, ar svaki posao, koga izvršavamo prez prave volje, prouzrokuje zgrčenosti (Verkrampfungen). Ako djelamo s entuzijazmom, profitira naš stan, a i naše tijelo. Dobro je vizualizirati čist dom i reći samomu sebi: „Danas ću spravljati, a pritom trenirati još i muskulaturu hrpta.“

 

Tjelovježbe moremo kombinirati sa svakidanjimi posli u stanu. Preporuča se, opterećivati svenek izminično obadvi strani tijela.

Tako je za dešnjaka (Rechtshänder) dobro, toliko puti kot moguće, hasnovati i livu ruku, a za livaka desnu ruku. 

 

Pri usisavanju na priliku moremo lako prignutih koljen i ravnim hrptom držati sisaljku (Saugrohr) obadvimi rukami i pritom rukami njihati najper i najzad. Važno je, težinu od jedne noge prelagati na drugu, i pritom izminično jednoč desnu, a onda opet livu nogu postavljati najper.

 

Pri ribanju površin moremo stati malo raskoračeno (in der Grätsche stehen) ravnim hrptom. Jedna ruka počiva na objektu, a druga velikim radijusom riba površinu. Potom se ruke minjaju. Dobro je, svako djelo obavljati ravnim hrptom. Ako se ščučnemo, ne tribamo prignuti hrbat, za koga je najbolje, da ostane ravan.
 

Kategorije