Dica OŠ Štikapron su 25. maja u mjesnom društvenom domu predstavila dvojezičan mjuzikl s naslovom »Hrvatska ljubav«. Pokidob da štikapronska dica s velikim oduševljenjem jaču hrvatske narodne jačke, je učiteljica Ljuba Kelava počela premišljavati o školskom projektu. Štikapronska dica su petak, 25. maja predstavila ov dvojezični mjuzikl. Sudjelivalo je približno 50 školarov.

 

ŠTIKAPRON — Učiteljica na OŠ Štikapron Ljuba Kelava povezala je poznate hrvatske šlagere i narodne jačke u povidajku, ka povida o ljubavi Marice i Ivana. U predstavi je sudjelivalo 47 školarov iz trih razredov. Dva drugi učitelji, i to Nadja Reumann se je skrbila za rekvizite i kip na pozornici, a Štefan Matković je bio odgovoran za muzičku pratnju. 

 

Iako samo još nekoliko dice u produkciji »Hrvatska ljubav« aktivno vlada hrvatskim jezikom, su svi oduševljenjem sudjelivali, je rekla Ljuba Kelava. Predstava na kraju je bila zvanaredna, imamo zaistinu dobru dicu ovde, dodala je Kelava.

 

U glavnoj ulogi su igrali Elija Herceg kao Ivan, Laura Reheis kao Marica, Štefanija Fröhlich kao Jelena i Jaša Hajszan, Štefan Milalković i Jonas Pauser kao prijatelji Ivana. Studentice Pedagoške visoke škole Ana Blutmager i Elizabeta Krupić, tr Suzana Ivančić, majka jednoga školara, su svirale na tamburici. Učitelj Štefan Matković je svirao akkordeon.

 

Goste je pozdravila direktorica OŠ Štikapron Isabella Radatz-Grauszer. Bili su nazoči i nadzornica za hrvatsko manjinsko školstvo mr. Karin Vukman-Artner, kotarski nadzornik dvo. savj. Franz Fischer, načelnik dvor. savj. mr. Klaus Mezgolić, vicenačelnik Dietrich Csögl i roditelji, poznanci i prijatelji naših školarov i školaric. Za nas je bio ovo velik uspjeh i mi jur čekamo kako će se nastaviti ovo djelo na polju hrvatske školske kulture. U okviru ove svetačnosti u društvenom domu Štikaprona su predstavili i novu domaću stranicu škole u internetu. 

 

„Dandanas imaju skoro sve familije doma kompjutor, pak se pomoću domaće stranice (homepage) roditelji moru brzo informirati, ča je novoga u školi“, je istaknula Ljuba Kelava važnost prezencije Osnovne škole Štikapron u svitskoj mriži.

(Reumann)

Kategorije