Tri znatne rečenice je zmolio Jezuš na križu: „Oče oprosti im, ar ne znaju ča činu“, i „Bože moj, Bože moj, zač si me zaostavio“. Ovu rečenicu zeo je Jezuš iz Psalma 21,2. Treta: „Oče u tvoje ruke preporučam dušu moju”.
 

Ča mi ne ponavljamo čuda puti ovu rečenicu, kad mislimo na ta tolika zla djela, ka ljudi počinu. I ne preostaje nam drugo, nego da izrečemo Jezuševu drugu rečenicu: „Oče oprosti im, ar neznaju ča činu“. A ovu tretu bi morali stalno ponavljati: „Oče, u tvoje ruke preporučam dušu moju“.

 

Koliki i koliki mislu, da ih je Bog ostavio, a nije istina, Bog nikada nikoga ostavit neće, nego ljudi ostavu Boga. Kad je človik u nevolji, misli da ga je i Bog ostavio. Koliko je ljudi, ke slomi križ. Jezuš molio je tu rečenicu na križu, ku mnogi i mnogi ponavljaju ali ne kao Jezuš, nego bez svega ufanja i vjere u bolje.

Ne bi li morao človik pod križem ovako zdahnuti: „Oče, u tvoje ruke preporučam dušu moju“. Izručati se Bogu uvijek, ali osebujno u nevolji i ta Bog, komu se moliš, pomoć će ti, spasit će te. Koliko je ljudi u staračkom domu, u bolnici, ki se ovako tužu Bogu. A more biti, da je došla za bolesnoga jur skradnja ura i neka se preporuči dobromu Bogu, da ga k sebi zame.

 

Srićan je človik, ki se stalno preporuča Bogu u dobru i zlu i ne zdvoji pod križem. Kako je bio križ za sve nas spas, tako more biti i za svakoga človika križ nevolja, velik blagoslov, jer pod križem ljudi za čuda laglje najdu Boga. I koliko grišnikov Bog s križem povuče k sebi i odvrati je od nevjerstva i griha.

 

More biti sve škuro oko nas, ali ta križ na Golgoti sviti i glasi, svidoči kako nas Bog ljudi.

Svi smo krivi, da su Jezuša križevali. Jezuš bi bio i zbog jednoga grišnika išao na križ, da se spasi, da se svi spasimo. I jedan jedini človik je pravo otkupljenje na križu. Zato recimo: Jezuš bi bio išao i zbog mene jedinoga na križ, da se spasim. Kakovom zahvalnošću moramo stat pred križem, na kom nas je sam Bog spasio.

 

Bog nam poruča, da nas nikad zaostavit neće. Ta križ je garancija, kako nas Bog voli i ta njegova Božja ljubav živit će za nas na vijeke, kako je vječan Bog sām.

 

Jezuš najpoznatiji. Ubrojen je med grišnike, pere noge apoštolom i Judašu. Išao je širom Palestine i nije imao kamo bi si nagnuo glavu. A na koncu visi na križu med razbojniki. špotali su mu se. Ako si to, ča veliš o sebi, stani doli iz križa. Tako visi na križu popljuvan, izbičevan u potu i krvi.

 

A mi se ne bi ponizili i otvorili vrata spovidaonice, da ostavimo onde sve naše grihe i svečujemo naše goristanje. Kristuš se je goristao, uskrsnuo i mi ćemo se goristati, ali prvo se moramo goristati iz griha.

 

p

Kategorije