Ovo ljeto nije dobro počelo za vjerske manjine u najvećoj de­mokratskoj državi na svitu. Nasilje nad indijskimi kršćani znatno je poraslo od početka ljeta. Ujedinjeni kršćanski forum i Adf Indija zabilježili su samo u januaru 29 nasilnih masovnih napadov nad krš­a­ni u 13 različitih držav diljem Indije.

INDIJA — „Nigdo ne bi smio biti izložen progonom zbog svoje vjere. Zabrinjavajuće je viditi da ovi užasni obliki masovnoga nasilja ne prestaju. Krajnje je vrime za donošenje posebnih zakonov ki ćedu br­a­niti kršćane i druge vjerske ma­njine od napadov i otpeljanja u zatvor zbog lažnih optužbov,“ izjavila je Tehmina Arora, direktorica Adf (Alliance Defeding Freedom) Indija, pra­v­ne organizacije ka brani te­­me­ljne slobode i promiče uro­djeno dostojanstvo svih ljudi.

Sustavno masovno nasilje

Napadi se gustokrat izvodu na sličan način i policija im ri­jetko posvećuje pažnju. Nasilna masa ljudi obično dojde na mo­litveni susret ili okupljanje krš­ćanov tr zbantuje, uznemi­ru­je i tuče nazočne, uključujući že­ne i dicu. Zatim policija obi­čno uhiti pastore ili svećenike zbog lažnih optužbov da prisil­no obraćaju narod.
U Chhattisgarhu se je dogo­dio jedan slučaj kade su mj­e­š­ćani sela bili protirani zato ča su kršćani, pri čemu su bili pretučeni i zničene su im Biblije. U državi Tamil Nadu nasilna svjetina, žlojsa odvukla je nekoliko kršćanov u hinduisti­čki hram, razmazala pepeo po nje­vi glava i prisilila ih da se kla­njaju hinduističkim bogom. P­olicija dosad nije prijavila ni­jedan slučaj.

Sestre Majke Terezije pod prijetnjom nagražanjem

Sestra Concelia Baxla član­i­ca je Misionarkov ljubavi, ko­n­gregacije ku je osnovala Maj­ka Terezija iz Kalkute. Ona je prije djelala u jednom od broj­nih sirotišć o ki sestre brinu. Prošlo ljeto je uhićena zbog lažnih optužbov da je sudjelovala u trgovini ljudi jer je ne­gdo suradnikov navodno uzeo pinez za ubrzavanje postupka usvajanja. Iako su svi ostali ki su povezani s tim slučajem pu­šćeni na uvjetnu slobodu, žal­ba sr. Concelije nekoliko puti je odbačena.
Biškup Theodore Mascare­n­has, glavni tajnik Indijske katoličanske biškupske konfere­n­cije, smatra da je uskraćivanje prava sr. Concelije da bude pu­šćena na uvjetnu slobodu, prem nje zrelih ljet i čemernom zdravstvenom stanju, pokušaj nanošenja škode Crikvi u In­di­ji. Biškup je izjavio: „Jedna po­litička sila je odlučila da će ona biti žrtveno janje prik kojega ćedu se osvetiti, fantiti Crikvi“. Časna sestra Concelia nalazi se u zatvoru jur dvistočetrdeset dani bez sudje­nja.

Nema izoliranih incidentov

Paul Coleman, izvršni dire­k­tor organizacije Adf Interna­tional, priopćio je: „Premda in­dijski ustav brani pravo na vje­r­sku slobodu, ipak vidimo da se kršćani suočavaju s progoni i uskraćivanjem temeljnih prav. Nažalost, nedavni masovni na­padi nisu izolirani incidenti, već svidoču o onomu ča mno­gi kršćani danas proživljavaju u Indiji. Svi ljudi imaju pravo na slobodu izbora i življenja svoje vjere. Pozivamo indijsku vladu da poštuje to pravo i učini već po pitanju zašćite vjer­skih manjin i promicanja vjerske slobode.“        

(narod.hr)

Kategorije