Hrvatski bal postao je tradicija i simbol tr poveznica is­e­ljene i domovinske Hrvat­ske. Organizacijom bala i dru­gi­mi kulturnimi i športskimi m­a­nifestacijami pokušavamo očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet i ujedno sklapati prijateljstva s drugimi n­arodi, posebno s domaćimi Austrijanci“, rekao je Mi­ro­slav Piplica, predsjednik Au­strijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (Ahz) i predstavnik Hrvatov iz Austrije u Savjetu hrvatske Vla­de za Hrvate izvan Hrvatske, otvarajući u subotu, 2. m­ar­ca navečer u prekrasnom zdanju Sofiensäle u Beču 28. Hrvatski bal o­ve Udruge. Bal je održan pod pokrovi­telj­st­vom Središnjega državnoga ureda za Hrva­te izvan RH.

BEČ — Miroslav Piplica kao glavni odgovorni za ov 28. po redu Hrvatski bal Ahz-a 2. III. u Beču je istaknuo ka­ko je ova udruga još uvijek „najveća, naj­brojnija i najatra­­ktivnija zajednica Hrvatov u svitu“ dodav­ši: „Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju iselj­e­na Hrvatska na žalost postala je još brojnija“. Napomenuo je da iseljeni Hrvati očekuju od hrvatske Vla­de da stvori uvje­te ostanka na­ših mladih u svojoj domovini.

„Iseljeni Hrvati imaju isku­stvo, znanje i novac, tr veliku ljubav prema domovini i još uvijek čekaju da dostaju pra­vu šansu da pomoru svojoj domovini“, poručio je Piplica. 

Balska svečanost započela je austrijskom i hrvatskom himnom, ku je izveo hrvatski te­nor u Beču Luka Gudelj.

Kih 400 gostov i uzvanikov iz političkoga, diplomat­sko­ga, kulturnoga i gospodarskoga ž­ivota grada Beča i Au­strije tr Hrvatske i Bosne i Her­cego­vi­ne pozdravila je i ddr. Ves­na Cvjetković, hrvatska veleposlanica u Austriji i izaslanica hr­vatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović na be­čkom balu, prenijevši nje po­zdrave iseljenim Hrvatom.

„Kao simbol zajedničtva i okupljanja Hrvatov i naših dra­gih austrijskih prijateljev Hrvatski je bal postao dio svitski poznate bečke balske tradicije. Ovo ljeto je po drugi put ulip­šan i izborom najlipše divojke hrvatskoga iseljeničtva“, rekla je dr. Cvjetković pohvalivši Ahz na čelu s Miroslavom Piplicom za uloženo djelo i trud u organizaciji ovoga jur tradicionalnoga hrvatskoga bala.

Nazočnim se je obratila i predstavnica Središnjega drž­a­v­­noga ureda za Hrvate izvan RH Dubravka Severinski, na­čelnica Sektora za pravni položaj, kulturu i obrazovanje H­r­vatov izvan Hrvatske, u svoje ime i ime nje takaj nazočnoga kolege Daria Magdića, načelnika sektora za provedbu i na­d­zor programa i projektov Hrvata izvan RH, ki su na balu bili izaslaniki državnoga tajnika Središnjega državnoga ure­da za Hrvate izvan RH Zvonka Milasa. Severinski je Hrvatski bal ocijenila „dobrom prigodom za susret“ za zajedničko druženje s Hrvatima u Austriji tr dogovore o budućoj suradnji na zajednički projekti domovinske i izvandomovinske Hrvatske. Predsje­d­nik Gradskoga vijeća Općine Tomislavgrad Luka Krstanović je rekao kako su hrvatske udruge u inozemstvu „izuzetno važ­na organizirana sprega iseljenih i domovinskih Hrvatov“, a bal i druge kulturne manifestacije „dobra prigoda za upoznavanje novih ljudi i potencijalnih ul­a­gačev u domovi­nu odnosno kraj odakle potiču“. 

Zastupnik au­­strijske Slo­bo­da­r­ske stranke u Bečkom gra­d­skom Saboru G­erald Ebinger, u nazočnosti svojih stranačkih kolegov Maximiliana Krausa, Paula Stadlera i drugih prenio je Hrvatom pozdrave austrijskoga vicekan­celara i ministra javnih službi i športa Heinz-Christiana Stra­chea. Posebno je istakao usku povezanost i prijateljstvo Au­strije i Hrvatske. Kao uvod u zabavni dio programa 28. Hrvatski bal tradicionalno su otvorili plesni pari bečke Plesne škole Immervoll. U zabavnom programu nastupili su Goran Karan i tamburaški sastav Šokadija tr folkloraši iz Beča.

Glavna atrakcija večeri bile su četiri najlipše Hrvatice, ke ćedu u juniju imati priliku su­djelovati na izboru Miss Sup­ra­national Hrvatske, čije su dir. i vlasnice licence Sanja Bjedov Popović i Tamara Roglić.

Titulu Miss Supranational hrvatskoga iseljeničtva 2019. ponijela je Amalija Zagorčak, 17-ljetna Hrvatica iz Ebenfurta u Austriji. Lentu joj je predala prošloljetna pobjednica Tihana Babij iz Beča, ka je po­stala i Miss Supranational Hr­vatske 2018., a krunu na glavu stavio suorganizator bečkoga izbora i predsjednik Ahz-a Miroslav Piplica.

Prva Amalijina pratilja je Arijana Bišop (27) iz Beča, po­rijeklom iz Novske, a druga pratilja je Tea Vlašić (19) austrijska Hrvatica rodom iz Slavonskoga Broda. Miss fotogeničnosti je Marina Čabraja (17) Hrvatica porijeklom iz Slavonije i Baranje.

(Snježana Herek)

Kategorije

Slike