ŽELJEZNO — Izašla je najnovija knjiga u izdanju Narodne visoke škole gradišćanskih Hrvatov (Hnvš) »Predstavljamo igrokaze«. Knjigu je iz nimškoga i engleskoga jezika prevodila Anita Jugović-Čenar (po djelu Egona Tureceka »Auf Englisch Theater spielen«), a jezično ju je korigirao Ivo Sučić.
 

Knjiga »Predstavljamo igrokaze« naminjena je u prvom redu osnovnim školarom, predškolskoj dici, manjoj i većoj dici u čuvarnica i u otpodnevnom podvaranju, i drugim mladim. Ali najveći dio kusićev je koncipiran tako, da se more postaviti i doma s roditelji ili braćom.

 

Nova knjiga sadržava kratke, u hrvatski jezik „presadjene“ priče, ke se moru predstavljati na različne načine, i tako vježbati jezik jur s najmanjimi ili jezično najslabijimi. Knjiga se more koristiti na dva načine:

Prvič kao metodično-didaktično sredstvo za igrajuće i živo podučavanje hrvatskoga jezika, a drugič kao upućivanje za prikazivanje igrokaza: npr. pri roditeljskom večeru ili školskoj fešti. Svako poglavlje sadržava aktivnosti za pripravu na igranje, ke vježbaju jezično bogatstvo kao i predstavljanje priče. Vježbe su točno opisane i sadržavaju sve potribne riči. 

 

Ishodišće za ovu knjigu su bile zapravo misli, da je uzbudljivo povidati štoricu, uzbudljivije poslušati štoricu, ali najuzbudljivije da je igrati štoricu. U svojem djelu s dicom i mladinom je autor naime uptio, kako lako i igrajuć se dica nauču sadržaje u drugom jeziku, ako im se posreduju „metodom kazališće“. Prisvajanje sadržajev goda se pri tom kao samo po sebi i putem već ćutil. Školari se naprimjer uču nove riči i strukture tim, da je veljek isprobaju i priminju. Dosta pomaže i zaštićujući prostor kazališne igre, takozvana „kao da bih situacija“ u koj nije straha od novoga i nepoznatoga. K tomu onda još dojde tzv. „faktor šale“: radosna učnja pri igri. 

 

Uz obdjelivanje jezičnih sadržajev, svenek u središću stoji i skupno djelanje. Skupa obdjelivati igrokaz znači i socijalnu učnju: Bavljenje samim sobom i s drugom dicom u grupi, kooperaciju, toleranciju, ćut za odgovornost i sposobnost k kritičnosti.

(anita j.-č.)

Kategorije