„Gotovo je, ništ od nezavi­s­nosti, žrtvovali su me moji ljudi, ja se već neću boriti“ — procurile su privatne po­ruke katalonskoga peljača, priznao je poraz, zgubitak.

BRUXELLES — Sminjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont priznao je da je, barem ča se njega tiče, borba za nezavisnost te španjolske r­egije gotova, piše The Guardian. Puigdemont osim toga tvrdi i da su ga „njegovi“ žrtvo­vali. Tako stoji u privatni Pui­g­demontovi poruka ke su 31. januara objavljene na španjol­skoj komercijalnoj televizijskoj postaji Telecinco u programu novinarke Ane Rose Quintane.

Snimatelj te televizijske po­staje zabilježio je Puigdemon­tove poruke kada ih je ov slao bivšemu ministru zdravstva njegove vlade Toniju Comínu dokle je potonji boravio u belgijskom gradu Leuvenu. Puigdemont je Comínu poruke na katalonskom jeziku slao pu­tem aplikacije Signal.

U poruka se spominju i „po­slidnji dani Republike Katalonije“ i sugeriraju da je svrgnuti predsjednik pripravan odustati od povratka na svoje mjesto predsjednika. „Vjerojatno si razumio da je ovo završilo“, pi­še u jednoj poruki. „Naši lju­di su nas žrtvovali. Ili samo me­ne.“

U drugoj se poruki spominje Joan Tardà, član katalonskoga parlamenta ki se zalaže za nezavisnost, a ki je vikend pred tim sugerirao da bi Puigdemont mogao odstupiti sa svoje dužnosti kako bi mogao dopustiti drugomu kandidatu da postane predsjednik.

„Bit ćete ministri (ufam se i priželjkujem), ali mene su jur žrtvovali upravo kako je Tardà rekao.“ U tretoj poruki Puigd­e­mont piše da je plan španjol­ske vlade uspio tr da se ufa da će to dopeljati do pušćanja če­tvorice katalonskih peljačev iz zatvora. Poruke su poslane u trenutku kada je Puigdemont putem društvenih medijov po­zvao na zajedničtvo i najavio da se planira vratiti na mjesto predsjednika. Naime, na pro­šli izbori održani u decembru stranke, ke su za nezavisnost Katalonije, uspile su zadržati većinu u regionalnom parlamentu.

Puigdemont je 31. januara priznao da je poslao poruke, ali je takaj rekao da i dalje mi­sli da je najbolja osoba za zastupanje interesa Kataloncev. „Novinar sam i uvijek sam raz­umio granice poput privatnos­ti ke se ne smu preći“, napisao je na Twitteru. „Človik sam i ja, kao i drugi, ponekad sumnjam. Ja sam i predsjednik tr se neću povući zbog poštova­nja ko ćutim prema Kataloncem i Kataloniji. Naprijed!“

Glasnogovornik Katalonske europske demokratske stranke nije komentirao poruke, rekav­ši da oni ne šalju poruke prik „WhatsAppa“ već da šalju sa­mo službene kakove je Puigde­mont poslao.

Comínov odvjetnik je rekao za katalonski radio Rac1, da poruke nisu neistinite, ali da su pribavljene na ilegalan na­čin tr da će tužiti televizijsku postaju Telecinco.

Kataloniju od kraja oktobra 2017. direktno kontrolira špa­njolska vlada na čelu s premijerom Marianom Rajoyjem. Podsjećamo, potom kad je Ka­talonija unilateralno proglasila nezavisnost nje predsjednik Carles Puigdemont je svrgnut s vlasti tr su sazvani novi izb­o­ri. Puigdemont je pobigao u Bruxelles kade trenutno boravi, a tereti ga se za pobunu (R­e­bellion) i nenamjensko troše­nje javnih sredstav.

(uredn.)

Kategorije