David McAllister veli da pri­stup EU zavisi od ispunjava­nja „pravnih, političkih i ekonomskih“ kriterijov. Izgleda da Nimška nije oduševljena da se 2025. spominja kao lje­to mogućega pristupa Sr­bije i Črne Gore Europskoj uniji, piše Deutsche Welle.

BERLIN — Nimška vlada se je izjasnila uzdržano prema nastojanji EU da do 2025. lje­ta primi Srbiju i Črnu Goru u članstvo, prenosi Deutschlandfunk. Kako je u pandiljak, 5. februara rekao glasnogovor­nik, portparol Vlade Steffen Seibert, neće biti automatskoga pristupanja s unajpr odre­djenimi datumi. Berlin će, do­dao je on, studiozno analizira­ti strategiju EU ku su utorak, 6. 2. predstavili u Strasbourgu. 

Šest država Zapadnoga Bal­kana pristupit će Europskoj uniji samo ako narednih ljet sprovedu obuhvatne reforme, rekao je David McAllister, izvijestilac EP za Srbiju.

Sloboda medijov, borba protiv korupcije, organiziranoga kriminala...

Nimški političar, ki je i pre­d­sjednik vanjskopolitičkoga od­bora Europskoga parlamenta, rekao je da 2025. ljeto, ko je Europska komisija navela kao mogući termin pristupanja Sr­bije i Črne Gore, zapravo pr­ed­stavlja „indikativni“, neobave­zni termin ki triba konkretizirati pristupnu perspektivu i nu­di pristupnomu procesu novu dinamiku. 

Dodao je da se u šest balka­n­skih zemalj moraju ja­ča­ti prav­na dr­žava, borba protiv ko­ru­p­­cije i organi­ziranoga kr­i­mina­la i garantirati slo­boda medijov. Uz to, rekao je Mc Allister, bilateralni sukobi u regiji moraju se okončati čim prije. 

Ništa bez sporazuma s Kosovom...

List Die Welt je jur imao uvid u strategiju proširenja EU u koj piše da je Srbiji neopho­dan „sveobuhvatan pravno o–bavezujući sporazum o norma­lizaciji“ odnosa s Kosovom. Navodi se da je sada „povijesno povoljna prilika“ da se budućnost zemalj Zapadnoga Balkana čvrsto i neopozivo ve­ž­e uz EU. 

O istoj temi za austrijski list Der Standard piše politolog Vedran Džihić. „Sve vrime“, piše on, „vlast u Beogradu se prema EU prikazuje kao reformatorska, ali iznutra sprovodi sve autoritarniju politiku moći“. „U Srbiji je predsjednik Vučić sa svojom Sns akumulirao već moći nego bilo gdo drugi u Europi.“ Slično je u Prištini, piše Džihić, kade se premijer Ramuš Haradinaj „i­s­tiče" povećanjem vlašće plaće i kritikom na račun novoga Specijalnoga suda za zločine Ovk.

„EU je proglasila ovo ljeto ljetom ufanja i novoga ojačanoga angažmana u regiji. Bilo bi fatalno da se ufanja pokopaju prije nego ča se makar u naznaka podržu jasnom politi­čkom agendom. Ubistvo Ivanovića i reakcije na njega pokazuju da se balkanska politika EU na početku „ljeta ufa­nja“ nalazi u slipoj ulici, za­klj­učuje politikolog Vedran Džihić.

(uredn.)

Kategorije