Kumaj nas gdo tako hinji kot kozmetička industrija. Reklama nam svega obiće, ča ne more držati, a mi nasjedemo. I tako ćedu i ljetos opet mnogi kozmeti­čki artikl ležati pod božićnim drivom. A pokidob da je Božić, se daruju malo draži dari, ar izgledati dobro nam je ča vridno. Ako smo se kroz ljeto njegovali pr­o­sječnimi produkti, neka sad ima prednost luksuz. Svako domaćin­st­vo oko 400 € ula­že u kosmetiku. Ali nastajemo i lipši i mladji, čim već pinez trošimo na drage produkte? Držu ti produkti to, ča obiću?

Ljudi volu poznate marke, ar mislu da ćedu si tim nešto zvanarednoga pofrgunati. U testu su prispodobili dragu (35 eurov) i lakocjenu kremu (3 eure). U prispodobi je lako­cjena krema u pogledu na vlažnost bila trikrat tako dobra kot draga. Testirali su i dekorativnu kosmetiku. Lako­cje­ni produkt se je prodavao za 14 eurov, a dragi za 135 eurov. Kvalitet lakocjenoga produkta se po ničemu nije razlikovao od luksuznoga. Facit: Cijena nije odlučujuća za kvalitet produ­k­ta. Kozmetička industrija veli: „Mi ne prodavamo kreme, ne­go iluzije“. Lipe škrabljice, savršeni obrazi i čudo obećavajući reklamni slogani konzumenta omataju okolo maloga prsta. Producenti kozmetičkih artiklov nas lovu s imeni, ka dobro glušu, recimo: Fibreplex N° 3, Infaillible, Hydra Floral White Petal, It’s the little things in life. Većina ljudi ne zna, ča se skriva za timi ime­ni, ali ona glušu profesionalno. Čim nerazumljivija, tim struč­nija su. Na priliku veli slogan „It’s the little things in life“, da nam fali upravo ta mala krema, da bi mogli biti srićni. Obrazi lipotic na plakati su retuširani uz pomoć photo­sho­pa, make-upa, svitlosnih efek­tov. Bitno je, da to djeluje na podsvist potencijalnoga kupca i kupkinje i da oni vjeruju, da ćedu opet nastati mladi, vitki, s jednom ričju lipotani i lipotice ravno kotno manekenke i dressmeni na plakati. Ipak sto­ji na produkti da su dermatološki testirani ili da su je razvili dermatologi sami. Da to nima veze s djel­o­tvornošću produk­ta, je drugi kafe.

Osebujno popularna je ilu­zija u pogledu na anti-aging, ar sv­a­ka žena si želji o­ružje protiv rancev i brazdov u obrazu. Na sriću zna to i kozmeti­čka industrija pak kupkinje vabi sa slogani „glatkija i čvršća koža“ pak „lifting“. Ča je anti-aging kod žen, je jačanje vlasi kod muži. Industrija muže vabi sa šamponi, losioni i balzami i obiće „stimulaciju rasta direktno iz ko­rena“ pak „aktivitet cirkulacije“. Bome! Ali i to su laži, ar djelo­tvorne supstancije protiv spadanja vlasi su samo na recept.

Pitate, zač su laži dopušćane? Zabluda je sa­mo on­da, kad bi konzument mislio, da su obećanja istinita. Pokidob da kupci i kupkinje ionako zn­aju da je sve, ča kreme sugeriraju, iluzija, je legitimno prodavati malo sriće i veselja, osebujno u božićnom času.

(Agnjica Schuster)

Kategorije