U ljetu u kom slavi 100. rodjendan, Zagrebački kvartet navratio je u srijedu navečer, 23. oktobra i do Beča, majstorski ponudivši ljubiteljem klasične glazbe u crikvi sv. Petra gudačke čarolije. Kon­cert je održan u sklopu 15. Festivala hrvatske glazbe ki se je do 5. novembra održa­vao u Beču. Nedilju, 3. novembra je nastupio Zvjezdan Ružić Sextet u Hrvatskom ce­n­tru a utorak, 5. novembra duo Anastasia Kobekina, violon­čelo (Rusija) i Lovre Marušić, glasovir u Staroj gradskoj vijećnici u Wipplingerstrasse je završio Festival.

Na programu Zagrebač­k­o­ga kvarteta su bila djela poznatih skladatelja J. S. Ba­cha, Ch. Gounoda, E. Griega, F. Schuberta i M. Ravela, ka su svojom vrhunskom izvedbom oplemenili Martin Krpan i D­a­vor Philips (1. i 2. violina), Hrvoje Philips (viola) i Martin Jordan (violončelo).

Početak koncerta obilježila je Bachova/Goudonova „Ave Maria“ i zahtjevni Griegov „Gudački kvartet u G-molu op. 27«, za ke je gudačka četvorka iz Zagreba dostala buran apl­a­uz. Potom je uslijedila Schubertova „Ave Maria“, a na kra­ju je bečka publika mogla uživati u vrhunskoj gudačkoj poslastici, Ravelovom „Gudačkom kvartetu u F-duru“, za čiju je majstorsku izvedbu Zagrebački kvartet nagradjen dugotra­j­nim i burnim pljeskom tr već­strukimi pozivi na bis.

Budući da su se u crikvi sv. Petra okupili brojni bečki Hrvati i njihovi austrijski prijatelji te strani turisti u posjeti Be­ču, ov jedinstveni glazbeni do­ga­djaj, kom je nazočio i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Silvio Kus, bio je sjajna promocija ne samo hrvatskih gla­zbe­ni­kova nego i Hrvatske. „Drago mi je da nas je bečka publika tako lipo primila i da smo ima­li priliku nastupiti u Beču u­pra­vo u ljetu kada slavimo 100. obljetnicu postojanja“, rekao je korespondentici Večernjega lista, Snježani Herek, majstor na violini i naj­mladji član Zagrebačkoga kvarteta Martin Krpan. Istakao je kako će obljetničku sezonu kvartet zaklj­u­čiti koncertom u dvorani Lisinski 30. novembra. Dodao je kako ga posebno veseli da će, izmed os­taloga, biti praizvedeno i no­vo djelo za gu­da­čki kvartet Srđana Dedića.
Umjetnički peljač Festiva­la hrvatske glazbe u Be­ču Josip Nalis je rekao kako je i ov treti po redu od ukupno pet predvidjenih festivalskih koncertov bečka publika „sjaj­no primila“. „Veseli me da je i gostovanje Zagrebačkoga kvarteta na festivalu u Beču bio mali prilog obilježavanju 100. obljetnice postojanja ovoga najstarijeg aktivnoga komornoga ansambla na svitu“, istakao je Nalis najavivši 3. i 5. novembra dva preostale koncerta ovoljetnoga Festivala; Zvjezdan Ružić Sextet u Hrvatskom centru i Anastasia Kobekina, violončelo (Rusija i Lovre Marušić, glasovir (L. v. Beethoven, R. Schumann, R. Matz, J. Brahms, A. Piazzolla) u Staroj gradskoj vijećnici.

Zagrebački gudački kvartet utemeljen je dalekoga 1919. ljeta. Tijekom jednoga stoljeća nastupao je u najreno­miraniji svitski koncertni dvo­rana. Kvartet je izdao već od 60 nosačev zvuka tr odsvirao oko pet tisuć koncertov. Nagradjen je brojnimi domaćimi i inozemnim nagradami i pri­znanji, pri čemu i Porinom za životno djelo. Kroz svoju povijest bio je aktivan od osnut­ka 1919. do 1943. ljeta i onda po boju od 1954. ljeta nadalje.

(Snježana Herek)

Zvjezdan Ružić, pijanist i skladatelj, peterostruki je dobitnik prestižne diskograf­ske nagrade Porin tr šeste­ro­struki dobitnik strukovne nagrade Status u kategoriji Jazz glasovir, ku dodiljuje Hrvatska glazbena unija. Uz brojne suradnje i raznolike projekte ke je ostvario s uglednimi umjetniki hrvatske jazz, klasične, pop/rock tr kazališne scene, do sada je snimio četire auto­r­ske albume. Ljeta 2015. sa svo­jim sekstetom objavio je 1. samostalni album »The Knihtingale Cabaret«, ki je zaslužio n­a­gradu Porin za najbolju jazz skladbu; istu je nagradu u istoj kategoriji osvojio i za drugi al­bum, »Elfin Farewell«. 3. autor­ski album, »Pandaland«, službeno je predstavio na turneji u Kini krajem 2018. ljeta, a po­tom i za njega osvojio dva Porine: za najbolji jazz album i najbolju jazz izvedbu. Rodjen 1988. lj. u Rijeki, diplomirao je jazz glasovir na Kärntner Landeskonservatoriumu u Au­striji, a potom se usavršavao kod pijanista Emila Spányija i Davida Gazarova.

Nastupao je u prestižni dvorana diljem svita, kako su Schoenberg Hall na sveučilišäu Ucla u Kaliforniji, arena Budokan u Tokiju (sa svitskom senzacijom 2Cellos) tr Cadillac Shanghai Concert Hall ku je rasprodao sa svojim sekstetom. Sredinom julija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu snimio je četvrti autorski album pod nazivom »Delightful F«. Rič je o solističkom albumu ki smatra najizazovnijim, ali i najintimnijim projektom u dosadašnjoj karijeri.

(uredn.)

Kategorije

Slike