„Ono što je moj cilj, a i cilj ministra Maria Kunaseka je proširiti i produbiti našu obrambenu suradnju. Ima­mo Sporazum o obrambenoj suradnji iz 1998. godine i danas smo dogovorili da je vrijeme da izradimo novi i širi Sporazum u kontekstu hrvatsko-austrijske bilateralne suradnje“, rekao je novinarom potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević, po sas­ta­n­ku sa svojim austrijskim kolegom Mariom Kunasekom u utorak, 30. oktobra u Ministarstvu obrane Republike Austrije u Beču.

ZAGREB/BEČ — „Dogovo­rili smo da potpisivanje Sporazumu bude sljedeće ljeto, pri­likom službene posjete au­strij­skoga ministra obrane Zagrebu“, istakao je Krstičević dodavši: „Ta Sporazum će uklj­u­čivati suradnju hrvatsko-austrijskih Vojno-obrazovnih institucijov, a dogovorili smo i razmjenu kadetov, odnosno u­čiteljev, suradnju naših specijalnih snag, tr suradnju u pod­ručju razmjene iskustav kade vojska pomaže civilnim institucijam, a vidimo da austrijska vojska pomaže i Minist. unut. poslov u nadzoru granice“.

Hrvatski ministar obrane Kr­stičević ustvrdio je kako je ključ svega toga „suradnja, prija­te­lj­stvo i partnerstvo“, ki imaju za cilj da se Hrvatska i Austri­ja zajedno moru „bolje i susta­vnije“ nositi sa svimi izazovi s kimi se susreću.

Zahvalivši svojemu austrij­skomu kolegi, s kim se je ljetos jur treti put sastao na „vrlo sadržajnom sastanku“ Krsti­če­vić je napomenuo da su ti susreti „jako bitni za sigurnost na prostoru jugoistoka Europe“.

Obzirom da Austrija do kra­ja ljeta predsjeda EU-om, na sastanku je bilo riči i o toj te­mi i dogovorena je i suradnja u priprava Hrvatske za predsjedanje Vijećem EU-a u pr­voj polovici 2020.

„Poslali smo ovde jednoga našega časnika ki je u pripravi i provedbi hrvatskoga predsje­danja EU zadužen da prikupi sva pozitivna austrijska isku­st­va, kako bi se 2020. lj., kada Hrvatska prvi put predsjeda EU-om, maksimalno dobro pripravili kako bi naše predsje­danje bilo dobro za Hrvatsku i cijeli prostor jugoistoka Europe“, istakao je hrvatski mi­nistar obrane.

Austrijski ministar obrane Kunasek je rekao novinarom  da je Hrvatska za Austriju „vr­lo važan partner, kako bilate­ralno tako i na razini Europs­ke unije. Hrvatska je uvijek bila pouzdan partner, a danas smo ustanovili da su sigurnosni za­htjevi i izazovi pred kimi se nalazimo jednaki za naše dvi zemlje“, dodao je.

(uredn.)

Kategorije