Knjiga »Leteći ljudi« je do­bila na­ziv po pjesmi po­svećenoj svim dobrotvorom u boj. „Pi­sanje je moj život i bez njega ne mogu“, rekla je književnica, publicistkinja i novinarka Lidi­ja Pavlović-Grgić iz Sarajeva na promociji svoje većjezične zbir­ke pjesam »Leteći ljudi«. Bila je to književna večer 23. septembra u Hrvat­skom centru u Beču ka niko­ga nije ostavila ravnodušnim. Publika je jednostavno uživa­la u morju sjajnih stihov nabijenih različitimi emocijami i njevimi prepjevi na nimškom, engleskom, talijanskom, sloven­skom i albanskom jeziku.

Zahvaljujući intelektualno-pj­e­sničkoj snagi autorice, predstavljena djela od­u­ševila su p­osjetitelje. „Knjiga sadrži 60 pjesam ke su obja­v­ljene u 17 zemalj svita. Hti­la sam ih sve okupiti tr tako zahvaliti stručnim prevodit­e­ljem i prijateljem ča zbirku moru predstaviti na drugi govorni područji“, istaknula je Pavlović-Grgić.

Autorica napomenula je i kako su pj­e­sme dobile krila i odletile u svit. Marija Perić-Bilobrk prevela ih je na nimški i en­gleski jezik, Ana Mikačić na talijanski, Željko Perović na slovenski i Nikolle Berishaj na albanski jezik. N­a­slovnicu kra­si orao, a potpisu­je ju Ivan An­drić. Autorica je rekla kako je „Leteći ljudi“, si­m­boliziraju lj­u­de ki prkosu nevoljam i po­bjedniki su u životu. O nastan­ku djela govorila je Marija Pe­rić-Bilobrk, pjesnikinja i člani­ca Književnoga kluba Mostar. Kroz razgovor s višestruko na­gradjivanom a­u­toricom publiki je predstavila nje zbirku pj­e­sam nastalu od 1992. do 2015. ljeta. Odgovara­jući na pita­nja Pavlović-Grgić je otkrila detalje o većjezičnosti knjige, dobiveni priznanji i zanimljivoj tituli... „Veleposlanicom mira u svitu proglašena sam temeljem osvojene nagrade Povjerenstva za medjunarodnu literaturu izdavačkih kuć Edizioni Universum za dvojezične pjesme na talijan­skom i engleskom jeziku tr u­niverzalne vridnosti porukov protiv boja ke one nosu.

Ista knjiga nagradjena je 2013. u Libanonu od strane Zaklade Naji Naaman. Poseb­no me je razveselilo ča su pje­sme prepoznate i u posve drugoj okolini“… Perić-Bilobrk je rekla kako zbirka »Leteći lju­di« ima sedam dijelov. Počinje s pjesmami iz vrimena autoričinoga izbigličtva u Splitu, nastavlja se nje odrastanjem i sukobljavanjem s vanjskim svi­tom, a završava ciklusom „K­o­šulja nekog sretnog čovjeka“ i simboličnom pjesmom „Most“. „Ono ča posebno obilježava Lidijine pjesme su humor, zanimljiva kritika korupcije i njezin prkos…“.

Lidija Pavlović-Grgić ro­djena je u Konjicu 1976. ljeta, a živi i djela u Sarajevu. Autorica je šest knjig, već od stotinu pjesam, kratkih prič za dicu i odrasle, kritika i prikaza, objavljenih na deset jezika.

(Snježana Herek)

Kategorije