Petar TyranNa našem nebu se kažu škuri oblaki. A s „na­šim“ je mišljeno gradišćansko a pred svim i gradišćanskohrvatsko nebo — za ko znamo da je ipak malo šir­je nego samo ono prik savez­ne zemlje Gradišće (Burgenland). Na jednu stranu Gradišće je kao cilj-1-područje od Europske unije primalo duga ljeta znatnu financijsku po­moć a zapravo su svi bili gla­sni zagovorniki EU, dokle su curili pinezi iz Bruxellesa. Sli­čno je i sa Češkom, Poljskom, Slovačkom i Madjarskom. A upravo dva iz ovoga kruga sa­da „vježbaju urotu“ protiv EU.

U Poljsku je išlo jako ču­da EU-pinez a nije ni malo išlo u Madjarsku. Premijer Jaro­sław Kaczyński u Poljskoj je zapravo jur slomio s EU a Vi­ktor Orbán u Madjarskoj sve jače jada EU i odgovorne u Bruxellesu. S tim da si kani dati platiti podizanje ogradov protiv imigrantov i biguncev na svoji južni granica, spravio je Bruxelles u dosta ne­zgodnu situaciju. Na jednu stranu ostaje tvrd u primanju biguncev (neće je ni za Boga) a na drugu stranu očekuje hv­alu sa strane EU jer onemogućuje priliv biguncev — barem ne prik Madjarske. 

Savezna zemlja Gradišće je — kao nekadašnje cilj-1-područje — na liniji Orbána i isto opet kontrolira granice pre­ma Madjarskoj a je još i pri­pravna tamo postaviti vojake. No, zapravo već ne bi smio dojti niti jedan bigunac, izbi­g­lica iz Madjarske, jer su na svojoj južnoj granici jur podi­gli bodljikavu visoku ogradu.

Kako će se to pak odraziti na Hrvate i Hrvatice u povijesnom Gradišću, ko je pravoda veće i širje od pokrajine Gradišće kao najmladja savezna zemlja Austrije? Jer Gradišćanci su i oni na ma­djarskoj i slovačkoj strani — a o sebi to tvrdu i Nimci na ti strani granice, ali ih skoro već nije, jer su je komunisti protirali. A većim dijelom ih po 1945. ljetu nije primila au­strijska pokrajina Gradišća, nego su morali pojti dalje u Nimšku, ka im je nastala no­va domovina.

Dakle Hrvati pod ovim gr­a­dišćanskim nebom još nisu imali dovoljno prilike da po 1989. opet skupa zrastu a jur ih opet počinje cipiti politika. Jedni ćedu jasno i glasno naginjati na madjarsku stranu, a drugi na austrijsku. Hrvati u Slovačkoj u ovi posli boj­sek su najspametniji. Oni na­gi­njaju samim sebi, i uglavnom ostaju vjerni sebi ne gledeć državljanstvo i bez obzira na domicil­nu državu.

Ako se Europa opet raspade — a počeo je ta proces jur pred nekim časom, samo da se sada bolje vidi — gdo zna gdo bi to mogao zausta­viti. Pak ćedu opet jednoč i gradišćanski Hrvati biti žrt­ve, ćedu se medjusobno rasko­liti. Zbog manjkanja svisti o svojem i znanja gdo su i ča su ćedu se opet naslanjati ili si­mo ili tamo, a za dogle­d­no vri­me će se opet ove na jednu a one na drugu stranu pohvaliti, kako su bili dobri i vjerni državljani „svoje“ države!

Kategorije