KIJEV — Braća Lara i Luka Kustrić su 21. maja gostovali u glavnom varošu Ukrajine i su kao solisti na violini svirali s Kijevskom filharmonijom pod peljanjem Mykole Diadiure, ki je najpoznatiji dirigent Ukrajine. 15 i pol ljetna Lara Kustrić je predstavila »Koncert za violinu« Jana Sibeliusa, a 19-ljetni Luka Kustrić je svirao »Koncert za violinu« Karla Goldmarka. Kijevski filharmoničari su pozvali ove dva mlade muzičare po uspješnom koncertu u Austrijskoj ambasadi u Kijevu u oktobru 2008. ljeta. Austrijski veleposlanik u Kijevu je dr. Marko Vuketić. I ovput su Lara i Luka odlično otsvirali ov svoj koncert i su opet jednoč mogli oduševiti publiku. Obadva muzički talenti su od oktobra 2007. ljeta studenti Isidore Romanoff-Schwarzberg na Bečkom sveučilišću za muziku. Lara pohadja onde razred za visokonadarene i će kljetu maturirati na muzičkoj gimnaziji u Beču. Mogla je preskočiti jedan razred — a Luka je jur redovni student na tom sveučilišću. Lara i Luka Kustrić, ki odlično vladaju i hrvatskim, su dica Hanike i glumca Georga Kustrića, ki obadva potiču iz Novoga Sela.

Kategorije