BEČ — „Trenutačno je 572.520 ljudi u Austriji bez posla, ča je lagani pad u prispo­do­bi s 13. aprilom, kada je nezaposlenost dosegla svoj vrhu­nac. Tada je u potragi za po­s­lom bilo 588.205 osoba prijav­ljenih na AMS-u (op. državni Servis za zapošljavanje), ča je 231.000 nezaposlenih već ne­go u istom razdoblju 2019.“, rekla je ministrica djela Chri­s­ti­ne Aschbacher. Dodala je da je najveći broj n­e­zapos­le­nih u turizmu (114.000) i u gra­djevinskoj djelatnosti (45.000) posebice u Tirolu, Salzburgu i Štajerskoj.

Pozvala je poduzetnike da ne otpušćaju ljude nego ih pri­javu na skraćeno djelatno vri­me, model ki preferira austrij­ska Vlada, napomenuvši kako je jur odobreno 98.070 zahtj­e­vov, ke su podnesli poduzetni­ki iz različnih djelatnosti.

Ministrica gospodarstva M. Schramböck je takaj pozvala poduzetnike i djelače da koristu „Vladin model skraćenoga djelatnoga vrimena“. Istaknula je kako on „pruža budućnost zaposlenikom u poduzeći i fir­ma“ kada gospodarstvo krene „uzlaznom putanjom“.

„Jedino tako moremo spasiti djelatna mjesta“, poručila je dodavši: „Za budućnost je važno ponovno pokrenuti go­spodarski motor“.

(uredn.)

Kategorije