Duha u univerzumu je šarolika kombinacija vrućega me­tala, grilanoga mesa i pogore­noga dizela. Uzrok za tu mi­šavinu duhov su umirajuće zvijezde. A to uopće dobro ne duši, nego smrdi. Ta duha se more dušati po cijelom sve­miru, ar svenek se najde ki ta komet ili meteorit, ki stvara smrdljiv prah. Znanstveniki velu i to, da je ta tipična du­ha vjerojatno baza za najzaranije forme žitka na našem planetu. Te supstancije mo­remo najti u uglje­nu, zemnom ulju, ali i u hrani.

Mi na Zemlji ne dušimo svemir, ali astronauti, ki se koč „šeću“ po njem, ga du­šu. Tu duhu opisuju kot da gdo gri­la meso na roštilju. Na Misecu bojse duši kot po prahu za striljanje. Sunčani sistem duši osebujno aromatično, ar je pun ugljičnoga dioksida, a samo malo je kisika (Sauerstoff). Kad nije dost kisika, počne smrditi sajavo, rujsavo. Zvijezde, ke su pune kisika, dušu kot roštilj za ugljen. U mračni dijeli svemira je mo­lekularnih ob­lakov pu­nih pra­ha. Onde bi mogli dušati cijelu paletu duhov — od slatkoga cukra do mućka.

Kategorije