Subotu, 25. januara, Hrvat­ski je centar bio pun dice, roditeljev, stariocev i staramajkov ki su došli na dru­že­nje s Enesom Kiševićem, jed­nim od naših najboljih i naj­omiljenijih suvrimenih hrvat­skih pjesnikov. Enes je u pr­vom dijelu programa čitao svoje stihe dici, a u njegovoj interpretaciji oni su zvučali razigrano i vedro. U drugom dijelu programa dica su ima­la prilike razgovarati s pjesnikom, ki je priznao da je imao tremu jer su dica naj­is­kreniji kritičari. Da im se je vidio njegov nastup i njegove pjesme, dica su pokazala ni­zom pitanj i na njih mu nije bilo lako odgovoriti: Kada ste shvatili da ste pjesnik? Kakova je to ćut pisati pjesme? Ki je vam najdraži pjes­nik? Na kraju ove subotnje matineje Hrvatskim centrom odzvanjao je dug i glasan plj­esak kim je velika i ma­la publika zahvalila Enesu Ki­ševiću na iskreni, vedri i te­p­li pjesmica, stihi. 

BEČ — Enes Kišević nije ni pjesnik za dicu ni pjesnik za od­rasle. On je jednostavno pjesnik za svakoga, on je uvijek iskren, ne podilazi publiki, ali s njom teplo i ljudski komunici­ra. Kada smo u suradnji s Hrvatskim centrom i udrugom Riječ-boja-ton dogovorili gos­tovanje Enesa Kiševića, shvatila sam da se koncept naše u­druge i Hrvatskoga centra u dje­lu s dicom i mladimi počeo raz­vijati onako kako smo od po­četka željili, a to je osigurati na­šoj dici uz nastavu hrvatskoga jezika i kvalitetne kulturne sadržaje ki će ih pridobiti da zavolu hrvatsku pisanu rič.

„Enes Kišević gostovao je u mojoj školi u Zagrebu kada sam bila mala i ta susret mi je os­tao u doživotnom spominja­nju, kao i mnogim nazočnim roditeljem ki su kasnije potvrdili da je Enes čitao i u njevi škola. Ufam se stoga da će i našu dicu ov susret pozitivno oblikovati i pokazati im da se u poeziji more uživati od ma­lih nog“ rekla je Adrijana Mar­kon Jurčić, profesorica hrvat­skog jezika i književnosti i predsjednica Udruge za potica­nje kreativnoga razvoja Obzor ka zajedno sa svojimi stručnimi suradnicami Ines Krizmanić i Maidom Arslanagić pelja Kreativne djelaonice hrvatsko­ga jezika i kulture za dicu i ml­a­de u Hrvatskom centru u be­čkoj Schwindgasse 14.

Enes Kišević darovao je nekoliko svojih pjesničkih zbirkov za dicu biblioteki »Franjo Rotter« u Hrvatskom centru, misleći pritom i na sve učitelji­ce ke onde dicu i mlade niz­om tečajev i kreativnih djelaonic podučavaju u standardnom i gradišćanskohrvatskom jeziku i kim su materijali za dje­lo u­vijek dobrodošli.

(uredn.)

Slike