Na poziv načelnika Gr­ada Beča Michaela Ludwiga, n­a­čelnik Grada Zagreba Mi­lan Bandić, u pandiljak, 2. novembra, boravio je u službenom pohodu Beču. Zagr­e­bački gradonačelnik se je su­sreo s bečkim kolegom gradonačelnikom Ludwigom i predsjednikom Bečkoga zemaljskoga parlamenta Ernstom Wollerom. Bandić je takaj pohodio bečku Udrugu hrvatskih poduzetnikov a obišao je i njev mali božićni sajam.

BEČ — Dopodne se je Bandić službeno sastao sa čelniki Gra­da Beča a u popodnevni ura je pohodio Udrugu hrvat­skih poduzetnikov u Austriji, na či­jem je čelu uspješni poduzetnik Niko Ilić, a obišao je i njev prvi hrvatski Božićni sajam u Ausstellungsstraße u 2. bečkom kotaru.

„Razgovarali smo o različni tema kimi svakodnevno 365 dani u ljetu i 16 uri dnevno po­lažemo test naše uspješnosti u praksi boreći se za čim bo­lju svakodnevicu svih gradjanov“, rekao je Bandić u razgo­voru sa Snježanom Herek za Fenix-magazin po sastanku.

Istakao je kako je bilo riči o servisu gradjanov, logistiki, poduzetniki, razvoju grada i gradskoga prometa, ekologiji, gospodarenju otpadom, sigurnosti i drugimi područji.

„Ono ča je najvažnije je da smo nastavili kontinuitet naše dosadašnje dugoljetne uspješne suradnje, ku smo imali s bi­všim bečkim gradonačelnikom Michaelom Häuplom, a ku ćemo početkom junija slje­dećega ljeta okruniti novim Sporazumom i nastavkom suradnje izmed Zagreba i Beča, dvih partnerskih i prijateljskih gradov“ napomenuo je dodavši: „Pozvao sam mojega bečkoga kolegu Ludwiga sa sura­d­niki u posjet Zagrebu i ako se nećemo viditi prije, on­da sigur­no sljedeće ljeto kada će se u Zagrebu, ki će prvih šest mise­ci biti glavni grad Europske unije održati susret gradonačelnikov EU ze­malj, u sklopu hrvatskoga pre­dsje­danja Vijećem Europe“.

„Veseli me da i g. Ludwig i ja imamo još mnogo toga za na­u­čiti jedan od drugoga“, ko­n­statirao je Bandić. Istakao je kako je projekt zagrebački Ad­vent takaj nastao prvotno uče­ći od Bečanov. Bečki gradona­čelnik Ludwig je rekao kako su odnosi gradov Beča i Zagreba „tradicionalno dobri“ i da ih povezuje „uspješno partner­stvo i prijateljstvo“.

„Potvrda tih odličnih odnosev je i Sporazum o suradnji dvih gradov, ki ćemo slijede­će ljeto obnoviti. Upravo je u pripravnoj fazi“, istakao je be­čki gradonačelnik. Napomenuo je kako je Sporazum osn­o­va za brojne projekte a jedan od njih je bio i Adventski sajam, ki je zanimljiv brojnim domaćim u Zagrebu ali i stranim turistom.

„Zagreb ima prekrasan Adventski sajam, za ki je jur nekoliko puti nagradjen. Beč ima još i 20 Adventskih i Božićnih sajmov, ča je dobra prilika ne samo da jedni od drugih učimo nego i da odemo u po­sjet našemu partnerskomu gradu“, ustvrdio je Ludwig. R­e­kao je kako se jur sada veseli posjetu Zagrebu i Hrvatskoj ka će slijedeće ljeto biti na kormilu Europske unije, zaželjivši joj „svako dobro u toj zahtjev­noj zadaći“.

Uspješna i prijateljska sura­d­nja Zagreba i Beča, ka mnogim europskim metropolam more poslužiti kao primjer, bi­l­a je tema i Bandićevoga večernjega su­sreta s pred­sjednikom Ze­maljskoga sa­bora Grada  Beč Ernstom Wollerom pandiljak pri službenoj vi­čeri.

U popodnevni ura zagreba­čki gradonačelnik je posjetio Udrugu hrvatskih poduzetnikov (Uhp) u Austriji, na či­jem je čelu uspješni poduzetnik Niko Ilić, tr obišao njev pr­vi hrvatski Božićni sajam, otvo­ren u Beču prošli četvrtak.

Potom je izaslanstvo Grada Zagreba na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem po­sjetilo hrvatsko Veleposlanstvo u Beču, kade ih je primila veleposlanica RH u Austriji dr. Vesna Cvjetković.

(Snježana Herek)

Kategorije

Slike