Predsjednik Europske komi­sije Jean-Claude Juncker i austrijski kancelar Werner Faymann (Spö) složili su se da „ogradam nije mjesto u Europi“, u telefonskom razgovoru 28. oktobra, rekla je glasnogovornica Komisije u Bruxellesu po austrijskoj na­javi da ćedu podići ogradu na granici prema Sloveniji. Ta telefonski razgovor se nasta­vlja na izjavu austrijske ministrice unutarnjih poslov Jo­hanne Mikl-Leitner (Övp), članice konzervativne stranke ka je najavila da će nje zemlja podići ogradu duž gra­nice sa Slovenijom, takaj čla­nicom Europske unije, radi kontrole priliva migrantov. 

 

BRUXELLES/BEČ — Po ri­či glasnogovornice Europske komisije Natashe Bertaud, dvo­jica čelnikov su se takaj suglasila da „odmah triba provesti odluke“ donesene 25. okto­b­ra u Bruxellesu, na mini summitu posvećenom migracijskoj krizi na zapadnom Balkanu, „kako bi se spričile ljudske tra­gedije“. EU je na tom mini sum­mitu najavio otvaranje 100.000 mjest u prihvatni centri, od kih je 50.000 u Grčkoj a druga po­lovica duž takozvane balkan­ske rute, u suradnji s UN-om.

 

Oblik i vrimenski plan po­s­tavljanja austrijske „ograde“, prve takove u schengenskoj zo­ni slobodnoga kretanja, nisu utvrdjeni, a ministrica unutar­njih poslov Johanna Mikl-Leit­ner opravdavala se da se njom želji zaustaviti migrante.

 

Izmed Nimške i Austrije je poslidnjih dani izbio sukob oko broja izbiglic ke u Nimšku ul­a­zu iz Austrije. Nimški minis­tar unutarnjih poslov Thomas de Maizière rekao je u srijedu ka­ko ponašanje Austrije glede iz­bigličke krize „nije u redu“ rekavši „Austrija se mora odmah vratiti kontroliranom i uredjenomu protoku izbiglic“.

 

Zbog sve češćih sukobov ba­varske sa središnjom vladom Angele Merkel za minuli vik­end je sazvan krizni sastanak predsjednikov strankov vladajuće demokršćansko-socijald­e­mokratske koalicije u uredu nimške kancelarke.

 

(uredn.)

Kategorije