ŽELJEZNO — Gradišćanskohrvatski rock-band Elektrikeri je bio uspješan pri Drugom naticanju za gradišćanski Music Video Award. Za svoj videoclip »Number 49« su dobili nagradu u kategoriji „Najbolja montaža“.

 

Kako je rekao jačkar grupe, Marko Blažeta su u produkciju videoclipa uložili čuda truda, jer su snimali na različni mjesti. Bubnjar Elektrikerov, Mihael Schreiber je imao ideju za video i je napisao koncept, koga su pak ostvarili skupa sa cutterom, Hermanom Rauschmeierom. Montaža da jako potpira emocije u jački — je rekao Marko Blažeta za Hrvatski radio Orf-a Gradišće.

 

Nagrada da je na svaki način korisna za prestige Elektrikerov, je rekao Marko Blažeta. Grupa momentano zgotavlja svoju prvu produkciju. CD kanu predstaviti u decembru u Kugi u Velikom Borištofu.

 

Za naticanje nominirani videoclip Fileške Eve Palatin nije bio med dobitniki. Video-clip jačke »Govorite« grupe Kacavida, koga je 23-ljetna Palatin ostvarila kao školski projekt u okviru nje izobrazbe za stručnjakinju za digitalni film, je bio nominiran u kategoriji za najbolju ideju — javlja Hrvatska redakcja Orf-a Gradišće.

(uredn.)

Kategorije