U Gerištofu su od petka, 30. augusta do nedilje 2. septembra priredili seosku feštu Žabljak, ka bi mogla nastati tra­dicija. Trodnevnu feštu prire­dio je tamburaški sastav Zele­njaki skupa sa svimi seoskimi društvi a pred svim i s nogometnim društvom SC Geriš­tof. Žabljak otvorili su petak navečer s izložbom trih likovnih umjetnikov u ateljeu Paulič: Romana Schweiger-Domnanović, Franjo Kröpfl i Herbert Paulič. Izložba je otvorena mi­sec dan dugo svaki vik­end ili po dogovoru s umjetniki.

Gerištof — Po otvaranju izložbe slik i skulpturov u ate­ljeu Paulič feštu su pak nastavili s nastupom trih grup u šatoru. Subotu je slijedio 3. folklorni Woodstock u parku u sredini sela. Pri tom su imali i sajam s različnimi umjetninami kot i različne produkte lokalnih producentov. Na pozo­r­nici je nastupilo 16 tambura­ških grup iz cijeloga Gradišća i iz Hrvatske, je rekao organi­zator Feri Fellinger i naglasio za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće da je jako srićan da je cijelo selo ovakovu feštu po­stavilo na noge.

Pri folklornom Woodstocku su nastupile grupe u ovom redosljedu:

Toš Štikapron, Harmonija iz Velikoga Borištofa; zbor Sta­ra dob (Gerištof i okolica) Složnost iz Maloga Borištofa, Hat­sko kolo iz Novoga Sela, Po­ljanci iz Vulkaprodrštofa,  Fol­klorni ansambl Koprivnica, Ša­ra klapa iz Sti­njakov, Tamburica Trajštof, What’supci, Hajdenjaki, Tambu­rica Uzlop, Graničari iz Fileža, Combo Ma­ksimal (Zrinka Kinda, Franjo Kröpfl, Hanes Lasaković i Maks Pren­ner), Tamburica Koljnof, Tamburica Cindrof, Tamburica i zbor Frakanava. U šatoru su n­a­stupile Koprive iz Petr­o­voga Sela, za nji­mi What’s­upci, Bruji a pak Koprive s bub­njem. Važno im je da pri Žabljaku skupa dojdu muzičari i ljudi iz cijele okolice.

(uredn.)

Kategorije

Slike