Zastupniki kako gradišćanskih Hrvatov tako i Ugrov, koruških i štajerskih Slovencev su četvrtak, 30. junija pri konferenciji za novinare u Beču predstavili skupni stav o predvidjenoj noveli Zakona o narodni grupa. U pogledu na to su si sve narodne grupe složne, da nacrt novele ovoga zakona ne odgovara u koruškom Celovcu dogovorenomu Memorandumu, nego da bi počemerio situaciju. Zastupniki narodnih grup pred svim kritiziraju, da novelu ovoga zakona kanu dignuti u ustavni rang. Za srijedu, 6. julija je bila predvidjena sjednica Parlamenta, da uz ostalo zaključi ov zakon.
 

BEČ — Kako je pri ovoj konferenciji za novinare u bečkoj kavani Landtmann u ostalo rekao predsjednik Narodnoga sveta koruških Slovencev, veleposlanik dr. Valentin Inzko „ov nacrt za zakon nije konforman s Memorandumom“ koga su zastupniki Koruške zemaljske vlade, Saveznoga kancelarstva i trih koruškoslovenskih organizacijov sklopili nedavno u Koruškoj. Inzko je dodao, kako bi jednostavno zakonsko rješenje o dvojezični seoski tablica o slovenskom, hrvatskom i ugarskom službenom jeziku otvorilo mogućnost da se kasnije korigira ov zakon.
 

Predsjednik Centralnoga saveza Ugrov u Beču, dr. Ernö Deák, ki je imao i mandat govoriti i za gradišćanske Ugre, je pledirao za solidarnost rekavši „ča se Slovencem sada dogadja, more se zutra dogoditi i Ugrom ili drugim narodnim grupam“.
Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, ddr. Stanko Horvat se boji „počemerenja i toga, da ča jednoč stoji u ustavnom rangu se već ne dā utužiti“. Nadalje je naglasio da pravno nije pravilno da „općine moru odlučiti o dvojezični topografskih natpisi i o njevom postavljanju“ i je kritizirao da „Čehi, Slovaki i Romi, kao autohtone i priznate narodne grupe uopće nisu ušle u nacrt za zakon“ i da „nije razumljivo zač su ove narodne grupe isključene“. Stanko Horvat kritizira, da je cijeli nacrt Zakona o narodni grupa uvelikom reduciran na seoske tablice“ isto kao i da „je zastrašujuće koliko hrvatskih (i slovenskih i ugarskih) topografskih nazivov će izgubiti tim da nisu preuzeti u odredbu o topografiji — premda su u slučaju koruških Slovencev preuzeti u Unesco-vu listu imaterijalnoga jerbinstva, nasljedja. Na listi svoje kritike je Stanko Horvat još imao primjedbu, zač se u novom Zakonu o narodni grupa već ne zgleda na regionalne kriterije pri sastavljanju Savjetov. (vidi i 6. i 7. str.)   (uredn.)

Kategorije