Heinrich Dorner, Zemaljski savjetnik za infra­strukturu u Gradišćanskoj zemaljskoj vl­a­d­i, je pri konferenciji zemalj­skih referentov za promet u Solnogradu govorio protiv iz­gradnje širokotračne željezničke pruge u graničnoj regiji kod Niuzlja i Pruke. Vicenačelnik Raušera Ro­bert Kovacs (Spö) i njegova stra­n­ka su se priključili na­d­stra­načkoj gradjanskoj inici­ja­ti­vi protiv gradnje široko­tračne željezničke pruge u toj graničnoj regiji uz slova­čku i madjarsku granicu. Na­čelnik Raušera Franz Vihanek (Övp) je za ov projekt, premda je kotarska Narodna stranka protiv ovoga že­ljezničkoga projekta.

NOVO SELO/RAUŠER/ PANDROF — Gradjanska ini­cijativa sumlji, da bi načelnik mogao već znati o planiranom projektu teretnoga kolodvora Transsibirske željeznice, jer da se čuje za rasprave o velikom prodavanju grunta, zemljišća na raušerskom hataru.

Protiv takovoga terminala se je u zadnji miseci formirala nadstranačka inicijativa u ku su uvezane općine Bruckneudorf, Pruka, Gijeca, Pandrof i No­vo Selo. Potpisi protiv projekta su mogući u spomenuti općina.

Zemaljski savjetnik za infra­strukturu, Heinrich Dorner re­kao je, da Zemlja odlučno odbija izgradnju predvidjenoga teretnoga kolodvora. Protiv ta­kovoga robnoga terminala se je zadnji misec formirala i na­d­stranačka inicijativa, u ku su u­vezane općine Bruckneudorf, Pruka, Pandrof i Novo Selo.

Nadstranačkoj inicijativi gradjanov se je sada pridružila i Lista Gijeca. Općinski pre­d­stojnik David Valentin je re­kao, da su pred kratkim pod ru­kom dostali iz Slovačke dokumente ki potvrdjuju, da će pruga širokotračne željeznice peljati u blizini Gijece, Bijeloga Sela i Nimškoga Jandrofa prik granice. Odobrava transportiranje robe željeznicom. Ali u konkretnom slučaju da je predvi­djeno peljati željezničku mri­žu iz istočne Europe u centralnu Europu i onde kontejnere od željeznice prenaklasti na teret­njake. Te općine bi mogle bi­ti pogodjene od gradnje teretn­o­ga kolodvora Transsibirske že­ljeznice, za ku kanu graditi no­vu prugu od Ko­šic u Slovačkoj do blizine Beča.

(uredn.)

Kategorije

Slike