Petar Tyran

Evo, imamo novu saveznu vladu u Austriji. Ni­ma nikakovoga protesta s nijedne strane. Sve političke stranke su — po ultimativnom šoku sloma prijašnje vlade —  pristale na predlog saveznoga predsjednika (na temelju Austrijskoga ustava, staroga 100 ljet autora Hansa Kelsena). Sada pet ministric, šest ministrov i jedna kancelarka kao takozvano vijeće mudracev odnosno stručnjakov vla­da Austrijom. Barem do sa­ziva nove savezne vlade po iz­bori najvjerojatnije u septem­b­ru ovoga ljeta. Na ovo su za­­pr­a­vo svi pristali, jer im se još uvijek „tresu koljena“ zbog nj­eve većinske odluke, da tri­ba pasti vlada. To smo do sa­da bili naučni zapravo samo iz Italije, ka svoje vlade minja kao umazane gaćice: svenek onda ako su jur preveć umazane ili da jur preveć smrdu.

Preveć smrdilo je bojsek i domaćoj reggae-skunk-ska-rock grupi Coffeeshock Com­pa­ny ka je muzički do sa­da naj­glasnije nastupila pro­tiv talijanskoga premijera Berlusco­nija („Bunga-bunga“). Sad su Coffeesho­ckeri išli velik korak dalje u svojoj političkoj kriti­ki i su u najkraćem vrimenu napisali i tekstirali pak i snimili i postavili u web jačku „Jetzt erst recht“. Ova snimka, ku si svaki more pogledati i poslu­šati na internetu pod https://www.youtube.com/watch?v=tY1-46p6yEE, momentano ruši sve njeve dosadašnje rekorde. Najnoviji vi­deo-clip s jačkom „Jetzt erst recht“ je u prvi 36 ura na you-tube-u po­gledalo jur već od 10.000 pohodnikov. Do kon­ca redakcije za ov broj HN su bili na brojki od nevjerojat­nih 21 ti­suć. Coffeshock Com­pany u ovoj jački na nimškom jeziku persifliraju, izrugavaju i se smiju dogodjajem okolo u medju­vri­menu takozvano­ga »Ibiza-Ga­te-a«. Gradišća­n­sk­o­hrvat­ski Coffeshockeri, ki u zadnji čas putuju i nastupa­ju zajedno s poznatim au­strij­skim bendom Ruskaja a pak i samostalno nastupaju širom Europe,su tim dali vr­lo jak i muzički i politički znak.

Tim su u odredjenoj sce­ni, ka se širi od dana u dan, jas­no i glasno pokazali na našu domaću muzičku produktivnost. Ako je poznati novinar u Orf-u Armin Wolf „like-a“ je to bez sumlje velik signal u odredjeni politički aktivnoj a pred svim i kiritičkoj sceni.

No, vratimo se od satirične kritike i humorističke per­siflaže s jasnom političkom nakanom u realnu politiku. Ova nova savezna vlada ima prednost, da ju najvjerojatnije nijedan neće kritizirati, toliko ćedu svi utimati u svojem čemernom dušnom spozna­nju, da su Republiku Austriju dopeljali do ruba propasti —iako svi tvrdu da je ionako sve u redu i da austrijski ustav svimi timi potezi i nepovjerenji more pravično, trizno i pametno zahadjati.

Ako se ova vlada zaista pr­o­bije i ćedu biti svi smirom s njom, onda političkih partijov već ne tribamo. Ali gdo zna nećemo li se vrijeda opet vrnuti u stare kolomije…!?

Kategorije