Hrvatski centar u Beču je petak, 21. septembra priredio svoju sada jur tradicionalnu uličnu feštu pod geslom »Dobro nam došli«. Centar ovom priredbom svojim članom, prijateljem i susjedom u ulici kani predstaviti svoju šaroliku ponudu. Posebnu pažnju pri ovoj priliki posvećuje onim ki još ne poznaju ovu instituciju gradišćanskih Hrvatov u Beču. Od tri ura otpodne do kasno u noći su nudili najprvo program za dicu, informacije, buhinji sajam i kulinarijske špecijalitete. U muzičkom programu su nastupili tamburaški sastav Kuge iz Velikoga Borištofa Stara dob kao i tamburaši Štrabanci iz Koljnofa. Kako je naglasila glavna tajnica Centra, Gabriela Novak-Karall ulična fešta i dan otvorenih vrat su bili vrlo uspješni i dobro pohodjeni.

Kategorije

Slike