U Gradišću je s novim školskim ljetom za 241 školar manje nego lani. Ov razvitak ima i posljedice za učiteljstvo. Na obavezni škola je 110 učiteljev ili učiteljic stupilo u mirovinu, a 90 će novo nastupiti službu. Dokle u osnovni i glavni škola kao i gimnazija pada broj školarov, se pak u stručno obrazovni škola pokazuje plus. U pogledu na narodne grupe u Gradišću se more ustanoviti da je manje dvojezičnih školarov a isto tako i dvojezičnih učiteljev.

 
ŽELJEZNO — Pandiljak, 3. septembra je u istočni savezni zemlja a tako i u Gradišću počela opet škola. U Gradišću će s ovim školskim ljetom biti 32.359 školarov. Dvojezične škole će pohadjati 1255 školarov.
To je za oko 30 manje nego lani. Ali je i već učiteljev i učiteljic stupilo u mirovinu nego je novo zaposleno, naime 20 je ostavilo službu u školi. Broj novo zaposlenih dvojezičnih učiteljev je isto manji, nego bi bilo potribno je rekla nova nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću dr. Karin Vukman-Artner. Ovo ljeto da su raspisali šest mjest, to znači da bi tribali šest učiteljev odnosno učiteljic — jednu za glavnu školu a pet za osnovnu školu. Dvi su završile ali najavila se je samo jedna učiteljica, ka ima hrvatski ispit, druga je iz privatnih uzrokov išla u Tirol. Na Pedagoškoj visokoj školi da su ljetos dvi mlade učiteljice s hrvatskim ispitom završile. Ali sada, se ali ufaju, da će biti u dojdućem ljetu laglje, jer da će već mladih učiteljev zgotoviti, ki imaju i hrvatski ispit. Za ovo ljeto si moraju tako pomoć, ili da neki učitelji, ki podučavaju hrvatski jezik, držu prikvrimenske ure, ili da u dvojezični škola posudu tako reći učitelje za nimške predmete.
 
 
Kako je rekla Karin Vukman-Artner za Hrvatski radio ORF-a Gradišće, uzrok je ovoj situaciji, da je bilo u zadnji ljeti manje študentic s hrvatskim ispitom. Ali ovo ljeto da broj ide opet gori. Sada da imaju prilično 20 do 25 studentov i studentic, ki ćedu u dojdući ljeti  položiti hrvatski ispit, je rekla Karin Vukman-Artner.
(ured.)