Slovenci su srditi na tal. ministra. „Ako posta­vu preprike na granice, mi bi postali ,hot spot’ za mig­rante ki ne bi mogli dalje na Zapad.“

RIM/LJUBLJANA — Izjava talijanskoga ministra nutarnjih poslov Mattea Salvinija da bi Italija na istočnoj granici sa Slovenijom mogla postaviti fizičke preprike ako se dolaski ilegalnih migrantov u Italiju bal­kanskom rutom ne zaustavu uznemirila je Ljubljanu s obzi­rom na to da bi početkom idu­­ćega tajedna na zajedničkoj gra­nici tribale početi djelovati mišovite ophodnje dvih polici­jov, s ciljem zaustavljanja ilegalnih migracijov.

Komentirajući nastojanja svoje vlade da zaustavi migracije, ne samo na sredozemnoj ruti nego i na granici sa Slovenijom, Salvini je rekao da mig­ranti prik Slovenije na područ­­je oko Trsta i Gorizije dolazu piše, ča bi tribale spričiti mi­šo­vite ophodnje talijanske i slo­venske policije. „No, ako to ne bude dovoljno na granicu će­mo postaviti zašćitne barijere“, kazao je 27. junija Salvini u Trevigliu, prenesla je Slovenska tiskovna agencija Sta.

Čelnik desničarske stranke Lega ka dominira u sadašnjoj koalicijskoj vladi, dodao je da granice i postoju zato da se zašćitu. „Toliko naših preocev je dalo život na rijeki Piavi, da granicu ne bi prelazili tudjinci, a danas ih sami išćemo brodi“, rekao je Salvini, govoreći o n­a­cionalnom sentimentu Talijanov iz vrimena 1. svitsko­ga bo­ja i oštru politiku sada­š­nje talijanske vlade prema nevladinim organizacijam ke kupu ile­galne migrante na Sredozemlju i nastoje ih iskrcati u Italiji.

Na Salvinijevo spominjanje mogućih fizičkih preprikov na granici sa Slovenijom ka je kao i Italija članica Schengenskoga prostora reagirao je ministar unutarnjih poslov Boštjan Po­klukar rekavši da za to neće biti potrebe jer Slovenija drži pod kontrolom ilegalni migrant­ski tok na svojoj granici s Hrvatskom ka je u tom dijelu i ju­žna granica Schengena. 

(ur.)

Kategorije