Robert Bacalja rodjen je 1962. lj u Zadru. Studij kroatistike završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, kade je 1990. magistrirao, a 2000. lj. postigao doktorat iz filoloških znanosti. Od 1990. lj. djela na Filozofskom fakultetu u Zadru, a od 1998. na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru kade je postigao znanstveno zvanje profesora visoke škole.

Od 1999. obnaša dužnost prodekana. Pokretač je i urednik Zbornika radova Visoke učiteljske škole u Zadru. Književne tekstove počeo je objavljivati 1986. u Zadarskoj reviji. Med ostalim, objavio je dvi zbirke pjesam na čakavskom (»I sve pasivo«, 1995., »Kolo muora i mocir«, 1997.), a 2002. ljeta i knjigu pripovitkov »Piazza Navona« u izdanju MH. Na temelju prve zbirke Hrt je snimio i prikazao istoimeni dokumentarni film.

 

Dr. sc. Robert Bacalja sa sveučilišća u Zadru je preuzeo dužnost prorektora 23. maja kad ga je izabrao Senat Sveučilišća u Zadru. Inače će djelati sa studenti, odnosno je prorektor za studije i studentska pitanja. Tajedan prije, završio mu je izbor za izvanrednoga profesora, tako da je završio i izbor u više znanstveno-nastavno zvanje. 

 

Postoji jur dugoljetna suradnja med sveučilišćem u Zadru i Ped. akademijom odnosno sada s Ped. visokom školom u Željeznu (Gradišće). Med novosti na www.ph-burgenland.at se moru najti izvješćaji o skupni projekti.

 

Slika zgora kaže: posjet rektorata: Mühlgaszner, Bacalja, Harald Mandl, Mas, vicerektorica mr. Inge Strobl-Zuchtriegl, Mas, dr. Johann Pehofer, rektor dr. Walter Degendorfer; slika zdola: simpozij 2011. lj.: predavači dr. Robert Bacalja, drr. Karl Klement (predsjednik visokoškol. savjeta Ped. visoke škole u Željeznom; sa ženom) mr. Edita Mühlgaszner, Mas i dr. F. Mühlgaszner.