Subotu, 21. aprila (14.00-18.00) uri u farskom domu u Uzlopu, u okviru 50- ljetnoga jubileja Tamburice Uzlop, priredili su tančenu, plesnu djelaonicu. Priredba je stala pod geslom: „Hod’te skupa, da zatancamo!“ Došlo je dost interesiranih, ki su ili nekada jur bili u društvu aktivni i su kanili iskusiti, je li noge još služu. Ali došli  su i drugi gosti, ki su htili malo upoznati one korake, ke vidu pri prezentacija tancev Tamburice Uzlop.

 

Peljačica tancev u tamburaškom društvu, Ljuba Sinovac, je izibrala u prvom redu korake iz koreografije, ku je u ljetu 1986. izdjelao etnokoreolog i koreograf dr. Ivan Ivančan za folklornu grupu Tamburici Uzlop. Sve korake a i melodije iz ovoga tanca je dr. Ivančan našao i pobrao u Uzlopu. Koraki su tako narodno dobro sela i tancanje ovih tancev je življenje stare tradicije, običajev i predajov. Ali stali su na programu još i drugi tanci. Pri „Banatski muški igra“ je preuzeo peljač muzike, Konrad Robica ml., komando i je junake i muže vrijeda spravio do pota, dokle je Ljuba Sinovac u drugoj dvorani farskoga doma vježbala sa divojkami i ženami grčki „Sirtaki“, ki se je tancao u ljetu 2002. na Tamburaškom balu u „Polnoćnoj priredbi“.

 

Tančeno popodne je završilo s malom koreografijom, iz polnoćne priredbe iz 2007. lj.: „ćemo tamburat“, po melodiji iz mjuzikla »Rocky Horror Picture Show«. Svi sudioniki — mladi, sridnji, starji a i samo gledatelji, su bili oduševljeni od „Tančene djelaonice“ i neki od njih u tamburaškom društvu predvidjaju se još intenzivnije baviti hrvatskimi tanci.

(Mirko Sinovac)

Kategorije

Slike