Jedan milijun ljudi je svojim potpisom podupiralo inicijativu gradjanov širom Europe Minority SafePack. To je krajem prošloga tajedan javila Federalistička unija europskih narodnosti (Fuen),  ki je zbrojio online potpise i potpise, ke su na papiru sakupljali u Fuen-u učlanjene organizacije i partneri. Med Hrvati u Austriji su to Hrvatski centar u Beču i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Ali se je i Hrvatski akademski klub kao član Manjin europskih narodnosti (Men) jako aktivno i angažirano uključio u akciju pobiranja potpiskov. Izjava da je dosti­gnut potribni broj od jednoga milijona potpisov još nije oficijelni rezultat. Djelatni tīm Feun-a je, nai­me još do početka ovoga tajedna pre­gledao sve papirne formulare s potpisi. Kampa­nju su pe­ljali do zadnje minute pred završnim rokom, 3. aprila, tako i na kazališnoj predst­a­vi na Vazmeni pandiljak u Trajštofu.

FLENSBURG — Kako su do zadnjega javljali i opome­njivali iz ureda Fuen-a u sjeve­ronimškom Flensburgu, uspjeh za ovu medjunarodnu inicijativu gradjanov za podupiranje nacionalnih manjin i narodnih grup da more samo onda biti siguran, ako se dost jasno prekorakne limit od jednoga milijuna potpisov. To se je ugodalo do konac redakcije ovo­ga broja Hrvatskih novin, utorak jutro, 3. aprila 2018. ljeta:

 

ukupno: 1,192.165
od toga online: 765.925
Austrija: prik 9.368

Deset zemalj je prekoraknu­lo od EU prepisanoga praga: Bugarska, Danska, Hrvatska, Latvia, Litva, Madjarska, Rumunjska, Slo­vačka, Slovenija i Španjolska: kao 11. država bi Italija eventualno još u zadnji trenutak mogla uspiti.

U Austriji su se brojna dru­štva gradišćanskih Hrvatov zalagala za sakupljanje potpisov u prošli miseci i tajedni a uključio se je i Zemaljski škol­ski savjet u osobi nadzornice mag. Karin Vukman-Artner.

U konferenciji za novinare srijedu, 4. aprila na facebooku Fuen u prenosu uživo je oglasio konačni rezul­tat europske inicijative gradja­nov Minority SafePack. Visoki broj potpisov, ke su sakupljali za ovu inicijativu u korist manjin, je polag Fuen-a jaka poruka na EU, neka priznaje i čuva autohtone nacionalne manjine i jezične grupe.

(uredn.)

Kategorije