Kancelar Austrije Sebastian Kurz o stanju u EU i regiji pak i o odnosu EU sa svitom

Ilegalne migrante bi, potom kad ih se spasi iz nevoljov na Mediteranu, tribalo zbrinuti na vanjski granica EU i vratiti ih u zemlje iz kih potiču. Uspijemo li zaustaviti ilegal­nu migraciju, znatno ćemo pridonesti većoj sigurnosti EU — veli kancelar S. Kurz.

BEČ — Austrija će u juliju preuzeti šestmisečno rotiraju­će predsjedanje Europskom unijom od Bugarske. Nova je to velika prilika za austrijskoga saveznoga kancelara Sebastia­na Kurza, budućega predsjedatelja Vijeća Europske unije i najpopularnijega političara u Austriji ki se je sa samo osam ljet dogurao od šefa konzerva­tivne mladine Narodne stranke (Övp) do najmladjega europ­skoga predsjednika vlade i svit­skoga peljača, lidera, da se „popne“ na sām krov Europe.

Ta 31-ljetni čelnik umjereno desnoga Övp-a, ki je od kraja prošloga ljeta u vladajućoj koaliciji s krajnje desnom Slobo­darskom strankom (Fpö) Hei­nza Christiana Strachea, neupitna je politička zvijezda europske desnice, čiji uzlet će sigurno inspirirati ne samo dru­ge političare desnoga centra nego i ostale europske politi­čare da se „prodaju“ svojim bi­račem kao spasitelji Europe. Europa u trendu jačanja kraj­ne desnih stranak, je na valu po­djelov, nezadovoljstva i straha od imigrantov. A migracije su, izmed ostaloga, i Kurzovo omiljeno područje. U svoju sli­ku simpatičnoga, pristojnoga „dečka“ i modernoga političara sjajno je ukomponirao i svo­je tvrdo stajališće prema imigraciji: „Naš je cilj vrlo jasan — da u Europi ne samo da ne bi smio postojati spor, svadja oko raspodjele migrantov, ne­go da je konačno potribna pro­mjena fokusa prema osigura­nju vanjskih granic.“

U Kurzovom osvajačkom po­hodu na Europu, njegovo savr­šeno komuniciranje s javno­š­ću, ne samo da je bez pogri­ške nego i bez dlake na jeziku i odlično snalaženje na svit­skom političkom terenu, njegovo je najubojitije oružje. Nj­e­gov po­hod će u drugoj polovici ovoga ljeta biti usmiren na budućnost Europe ka stenji pod teretom problemov, visokoga stupnja pogibelji i ćutljivosti. Kurzova pojava i pobjed­nička politika jamstvo su da će austrijsko predsjedanje EU-om sigurno biti zanimljivo, p­o­sebno njegovo uvjeravanje europskih moćnikov da je došlo vrime za velike i istinske pro­mjene u Europi, želji li ostati politički snažna, šćititi svoje gradjane i ne izgubiti svoj politički uticaj u svitu. U tom na­d­metanju mišljenja i stavov ta popularni i vješti marketin­ški strateg i najmladji svitski peljač, lider sigurno će mnogim na eu­rop­skom političkom par­ketu „ot­e­ti show“.

Jer u svoji javni istupi do­sljedno govori ono ča misli bez obzira na reakcije ke ponekad znaju biti i vrlo žestoke. Upr­a­vo zbog toga postao je tražena osoba i medjunarodni medijski ljubimac pa se na intervjue s njim čeka misece. Zbog prezauzetosti, rijetka je prilika s njim uživo razgovarati pak sve češće s novinari komunici­ra pismeno i usmeno telefon­ski, ali i uz pomoć tzv. emoja ili smajlića. Posebno zanima ljude, ča ta mladi, moderni i izuzetno talentirani austrijski političar dičjega lica, koga bi mnoge starije Austrijanke ra­do imale za zeta, misli o predstojećem, jur tretom predsjedanju Austrije EU-om otkako je 1995. ljeta postala nje članicom i šest miseci ki ćedu joj donesti dosta izazovov, ali i raspetljavanja čvorov, uzlov od velikoga značenja za daljnji napredak EU, kao i o daljnjem proširenju Europske unije na jugoistok Europe, stanju u EU i regiji tr austrijsko-hrvat­skimi odnosi...

(Večernji List/uredn.)

Tagovi: