Općinu Lovas u Hrvatskoj  posjetila je nedavno obitelj rumunjskih Hrvatov iz Kara­ševa (RO), sa željom da čim podrobnije upoznaju Hrvat­sku, nje ljude i običaje. Posebno fascinantna je činjeni­ca da Hrvati u Rumunjskoj jur stoljeća čuvaju hrvatski materinji jezik, kulturu, tr­a­diciju i običaje, okupljeni oko Katoličanske crikve. U Rumunjskoj danas živi oko 6600 službeno priznatih pri­padnikov hrvatske nacionalne manjine. I evo nekoliko zanimljivosti, ke nam je prenijela Ljubica iz Karaševa:

KARAŠEVO — „Hrvati u Rumunjskoj, a posebno Kara­ševski Hrvati, predstavljaju najstariju hrvatsku manjinu tr jezično i etnografski najbolje očuvanu. Rumunjski Hrvati organizirani su u dvi udruge: Zajedništvo Hrvata u Rumunj­skoj tr Demokratski savez rumunjskih Hrvata. Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj je organizacija ka je bila stvorena s namjerom da nas predstavi i brani naše interese. Utemeljeno je 1991. ljeta po padu rumunjskoga komunističkoga sustava. Danas sve manjine iz Rumunjske imaju svoju organizaciju i svojeg zastupnika u Rumunjskom parlamentu. Za­jedništvo Hrvata u Rumunj­skoj izdaje, izmed ostaloga n­o­vine Hrvatska grančica.

Med poznatije i uspješnije folklorne udruge ubrajaju se Kulturno-umjetničko društvo Karaševska zora i Folklorna skupina Klokotič.

U Karaševu živi 2600 Hrv­a­tov. Jezik kim govoru iskriv­ljen je, arhaični hrvatski otprije 400 ljet, ali se književni hrvat­ski uči u dvojezičnim škola na ovom području, po knjiga ke iz Hrvatske šalje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U svakodnevnom karaševskom govoru nazočni su brojni arha­izmi. Primjeri arhaizma: pogla­vač - jastuk; kotarica - košara; maša - misa; fala- hvala, firan­gla - zavjesa; divaniti - pričati; fljabas - olovka; kurjak - vuk; kantar - vaga; sokak - ulica; sirče - ocat; rizanci - rezance; štrimfle – čarape, sikira - sjeki­ra, gospodin - svećenik. Glavni pozdrav u svih sedam hrvat­skih sela je „Hvaljen Isus!“. Tako svi mladi pozdravljaju na ulica starije, a oni im odgovo­rz „Uvijeke hvaljen!". Kad ne­gdo ne bi se tako pozdravio, to bi se smatralo velikom uvredom. A stariji, ki su jur udani i ože­njeni oni se pozdravljaju s „P­o­mozi Bog!“ i „Bog pomogal!“. Zanimljivo je da baku zovemo majko, a majku mama.

Sve su ploče u općini na rumunjskom i hrvatskom jeziku, a sve obavijesti samo na hrvat­skom jeziku, kao i maše u cri­kva koje su zgradjene u svakom od sedam hrvatskih sela. Općini Karaševo pripadaju se­la Karaševo, Nermiđ i Jaba­lče. U svi ta tri seli zajedno ži­vi 3265 stanovnikov.“

(uredn.)

Kategorije