Hrvati iz Austrije ćedu moći već studirati u Zagrebu? Iz Srbije takaj

„Ova odluka je od velike važ­nosti“ — donesena odluka o upisni kvota. Demokratski sa­vez Hrvatov u Vojvodini je pozdravio odluku Senata Sv­e­učilišća u Zagrebu da ponovno upelja kvote za upis studenata prvih ljet studijov za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

ZAGREB — Naime, prema Odluki o upisni kvota za upis studentov u I. ljetu preddipl­om­skih i integriranih preddiplom­skih i diplomskih studijov na Sveučilišću u Zagrebu u akademskom ljetu 2018./2019. od 13. marca, predvidjene su i po­sebne upisne kvote ke se odn­o­su na pripadnike hrvatske m­­a­njine u europski država

Î u Republiki Austriji, Repub­lici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunj­skoj, Republici Makedoniji, Madjarskoj, Talijanskoj Repu­bliki, Črnoj Gori, Češkoj Republiki, Republiki Kosovo i Republiki Bugarskoj

Î i na Hrvate iseljenike u prik­morski i europski držav i njeve potomke. U navedenoj upisnoj kvoti moći ćedu se upisati sa­mo oni kandidati ki uz definirane uvjete upisa, u akademskom ljetu 2018./2019. prvi put upisuju prvo ljeto studija.

„Za Hrvate u Republiki Sr­biji je ova odluka od velike va­ž­nosti, jer nam iskustvo pokazu­je da je, prije svega, zbog zn­a­čajnih razlikov u nastavni pla­ni i program, broj mladih ki u­pisuju studije u Republiki Hrvatskoj gotovo zanemariv. Na ov, pak, način vjerujemo da će broj budućih studentov iz hrvatske zajednice u Vojvodini na zagrebačkom Sveučilišću biti povećan. Ovom odlukom Republika Hrvatska je po već od deset ljet opet očitovala inkluzivni odnos sprema Hrvatom izvan Hrvatske, uvažavajući njeve stvarne interese i potrebe“, stoji u priopćenju ko potpisuje predsjednik Tomislav Žigmanov. 

„Stoga Dshv zahvaljuje Sre­dišnjemu državnomu uredu za Hrvate izvan Republike Hrvat­ske na aktivnosti na planu zagovaranja prosvjetnih vlasti da se ov institut ponovno upelja. Ujedno ističemo kako se ova odluka Senata Sveučilišća u Z­agrebu more smatrati i po­sljedicom većljetnoga zalaga­nja i Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini na ovom planu, budući da nam je stalo da se mladi Hrvati iz Srbije, osebujno kada je rič o nacionalno-identitetski smiri, obrazu­ju u Hrvatskoj.“

(CroExpress)